portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2203
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZM 21-06-2018
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
700,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry v zmysle VZN NSK č. 2/2014 v znení neskorších predpisov
ZM 20-06-2018 dod.
zmluva
Ing. Marián Sahul STAVEKO
14410923
394 841,87 EUR
15.06.2018
Predmet: Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. 04/01/Kan Verejná kanalizácia Nitrianske Hrnčiarovce - rozšírenie
Obj. 05/2018
objednávka
Ing. Marián Sahul STAVEKO
14410923
0,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Objednávka 3/2018- realizácia stavebných práca na stavbe " Verejná kanalizácia Nitrianske Hrčiarovce rozšírenie na ulici Za škôlkou.
ZM 19-06-2018
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
37861298
500,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie Podpora športu
ZM 18-05-2018
zmluva
osobnýudaj.sk s r.o.
50528041
57,60 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrne osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZM 17-05-2018
zmluva
Občianske združenie MAS Žibrica
42206456
500,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí návratnej pôžičky MAS Žibrica
Obj. 04/2018
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
24.05.2018
Predmet: Objednávka odbočenia 157-3/2018
ZM 15-05-2018
zmluva
Centrálna obstarávacia agentúra
36847488
2 000,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 1/2018 Zabezpečenie služieb verejného obstarávanie Rekonštrukcia komunikácie ul. na strelnici a Vybudovanie chodníka na ul. na strelnici.
ZM 16-05-2018
zmluva
Centrálna obstarávacia agentúra
36847488
3 000,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 2/2018 Zabezpečenie služieb verejného obstarávanie Prístavba MŠ II. etapa, Obstarávanie materiálno-technického vybavenia MŠ Nitrianske Hrnčiarovce
F 121-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
-276,98 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra a elektrinu - preplatok 2/2018
F 120-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
60,06 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 3/2018 - Farská 1007
F 119-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
386,06 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 3/20108 - Petöfiho20, Mikszáthova 7, Kuhnova 9, Adyho 28, Jelenecká 307
F 118-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
161,13 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 3/2018 - Buková 9000
F 117-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
108,02 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 3/2018 - Slivková 20
F 116-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
31,67 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu Lok. Horná Malanta 3/2018
F 115-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
-148,94 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu - preplatok 1/2018
F 114-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
463,27 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúr za elektrinu 2/2018 - Petöfiho20, Mikszáthova 7, Kuhnova 9, Adyho 28, Jelenecká 307
F 113-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
161,13 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 2/2018-Buková 9000
F 112/2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
108,02 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 2/2018 - Slivková 20
F 111-2018
faktúra
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
60,06 EUR
10.05.2018
Predmet: Faktúra za elektrinu 2/2018 Farská 1007
« naspäť 1234... 111 ďalej »