portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 5158
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
815/2020
zmluva
Figúr Milan
20,00 EUR
20.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
46/2020
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
5 680,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov
72/2020
zmluva
Michálková Jana
50,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - RO
814/2020
zmluva
Kováč Ferdinand
20,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
813/2020
zmluva
Kováč Ferdinand
20,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
812/2020
zmluva
Kováč Ferdinand
5,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Detský hrob
531/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
40,11 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 12/19
530/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
305,99 EUR
15.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 12/19
529/2019
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
390,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu opatrovateľskej služby
528/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,62 EUR
15.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
525/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
306/2019
faktúra
FLORIAN, s. r. o.
36427969
470,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Školenie DHZ
487/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
132,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ - Nedočerpaná dotácia ZŠ
486/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
35,43 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
485/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
484/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
15.01.2020
Predmet: BOZP a OPP do 30.11
482/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
275,53 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
481/2019
faktúra
Slovenská legálna metrológia n. o.
37954521
1 141,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Overenie meradla ČOV
480/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/19
479/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,67 EUR
15.01.2020
Predmet: Pranie KD