portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 4829
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
249/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
74,27 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
248/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
42,92 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
247/2019
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
327,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Obstaranie geometrického plánu - Oddychová zóna
246/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
297,64 EUR
25.06.2019
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
245/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
194,08 EUR
25.06.2019
Predmet: Učebné pomôcky ŠKD
244/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
120,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Čistenie objektov ČOV
243/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
150,48 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
241/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
92,36 EUR
25.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
240/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
36672076
62,35 EUR
25.06.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
239/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 5/19
238/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
51,24 EUR
25.06.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 5/19
237/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
390,89 EUR
25.06.2019
Predmet: Uloženie odpadu 5/19
236/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 6/19
220/2019
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
28 224,49 EUR
25.06.2019
Predmet: Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice
235/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,76 EUR
19.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
234/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
55,99 EUR
19.06.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
233/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
232/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,35 EUR
19.06.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
230/2019
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
4,55 EUR
19.06.2019
Predmet: Poštové poukazy