portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 4896
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
316/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
82,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Preddavková fa - zákony - úplné znenia
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
314/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3667276
62,35 EUR
30.09.2019
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV z ČOV
313/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Pranie KD
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
1177/2019
zmluva
Mária Bednárová
26,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1170/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1129/2019
zmluva
Anna Mišovcová
17,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1128/2019
zmluva
Ing. Ľuba Backová
26,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1125/2019
zmluva
Anton Vanko
0,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1105/2019
zmluva
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a OPP a ochrany pred požiarmi
1104/2019
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
311/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
55,58 EUR
27.08.2019
Predmet: Box, tesnenie 4ks ŠJ
310/2019
faktúra
Gastrokuchyne.sk - Miroslav Berecký ml.
46661891
173,95 EUR
27.08.2019
Predmet: Preddavok - Termosy ŠJ 2ks
309/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO
308/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
44,10 EUR
27.08.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 7/19
307/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
336,42 EUR
27.08.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKo 7/19
305/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,27 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
304/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Právne služby 7/19
303/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
13,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU