portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 653
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1482017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
298,05 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1492017
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
363,92 EUR
24.10.2017
Predmet: Zelenina
1502017
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
73,30 EUR
24.10.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1512017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
69,33 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1522017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
277,58 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1532017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
114,73 EUR
24.10.2017
Predmet: Základné potraviny
1542017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
67,10 EUR
24.10.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1552017
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
20,11 EUR
24.10.2017
Predmet: Mrazené potraviny
02/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,32 EUR
23.10.2017
Predmet: Doplatok za stravné zo SF za sept. 2017 za zamest. EP
86/2017
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
583,20 EUR
23.10.2017
Predmet: Servírovací vozík 3 ks
164/2017
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 276,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV v zmysle zmluvy za september 2017
163/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
19.10.2017
Predmet: Odber biologického odpadu za september 2017
162/2017
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
192,31 EUR
19.10.2017
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09. - 30.09.2017
160/2017
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Služby energ. manažmentu - výpočet PN
158/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
107,33 EUR
19.10.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre ŠJ
157/2017
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
146,95 EUR
19.10.2017
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ
156/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.10.2017
Predmet: Internet za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
155/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,95 EUR
19.10.2017
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
154/2017
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
24,00 EUR
19.10.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie 01.10. - 31.10.2017
153/2017
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
169,96 EUR
19.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky