portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 653
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2018
objednávka
Lydiaanet s.r.o.
48087556
33,49 EUR
30.05.2018
Predmet: Učebná pomôcka
37/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
175,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - výmena okien v 1. pavilóne MŠ
36/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
175,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - výmena fasády v 1. pavilóne MŠ
Dodatok č.1/2018
zmluva
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
0,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Dodatok č. 1/2018 k zmluve č. 1080071216 o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody
2029487974
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
21.05.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -balík - pevná MŠ
82/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 468,42 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac apríl 2018
81/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
742,20 EUR
18.05.2018
Predmet: Odb. skúška VTZ plynových, vypracovanie tech. posudku, revízia prenos.el.spotrebičov v MŠ a EP
80/2018
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
64,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Bábkové predstavenie
79/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
457,29 EUR
18.05.2018
Predmet: Učebné pomôcky
78/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
200,17 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac apríl 2018
77/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,17 EUR
18.05.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.04. - 07. 05.2018
9917978105
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - mobil
2030333010Dodatok
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - pevná ŠJ
722018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
17.05.2018
Predmet: Školské mlieko
732018SJ
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
19,19 EUR
17.05.2018
Predmet: Školské mlieko
742018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
177,91 EUR
17.05.2018
Predmet: Základné potraviny
752018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
172,11 EUR
17.05.2018
Predmet: Mrazené potraviny
762018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
137,32 EUR
17.05.2018
Predmet: Základné potraviny
72/2018
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 320,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
782018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
205,01 EUR
17.05.2018
Predmet: Základné potraviny