portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Lužianky
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 356
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2012
faktúra
SPORT SERVICE, s.r.o.
36785571
1 462,40 EUR
17.02.2012
Predmet: stavba chodník+ schody -práce naviac Mult.ihr. Položky:
33/2012
faktúra
Marián Líška - Agentúra LIOB
40494683
60,01 EUR
17.02.2012
Predmet: občerst. -kult.akcia Položky:
34/2012
faktúra
KÓDEXPRESS, s.r.o.
35718951
163,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Kompetencie a úlohy úz.samospr. 1.1.-4.10.2012 Položky:
35/2012
faktúra
Mestské služby Nitra
17643848
250,01 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a uskl. cintorínskeho odpadu Položky:
36/2012
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
17.02.2012
Predmet: príprava údajov z KN Položky:
37/2012
faktúra
Správa zariadení sociálnych služieb
37966456
59,50 EUR
17.02.2012
Predmet: EON DS ŤZP - Trizňová (11.,12./11) Položky:
38/2012
faktúra
Poradca podnikateľa , spol s r.o.
31592503
21,19 EUR
17.02.2012
Predmet: Fin.spravod. -vyúčt. 2011 Položky:
39/2012
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
163,49 EUR
17.02.2012
Predmet: servisné služby, podpora APV Položky:
40/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,01 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil HTCC SENSATION -star. Položky:
41/2012
faktúra
Zsl.vodárenská spol. a.s.
36550949
67,20 EUR
17.02.2012
Predmet: voda ocú Položky:
42/2012
faktúra
Miroslav Jiránek - BEPA, reklamná agentúra
33711488
9,00 EUR
17.02.2012
Predmet: tlačivo.Nájomn.zml.o prenájme MI Položky:
43/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,33 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -starosta Položky:
44/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,69 EUR
17.02.2012
Predmet: mobil -hosp. dvor Položky:
45/2012
faktúra
Nákladná automobilová doprava Nitra a.s.
34118926
65,58 EUR
17.02.2012
Predmet: odvoz a čistenie odpad.vôd Položky:
46/2012
faktúra
Softip Nitra, a.s.
31597238
84,60 EUR
17.02.2012
Predmet: správa inf.systému -mzdy Položky:
47/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
165,26 EUR
17.02.2012
Predmet: nedoplatok - OFK Položky:
48/2012
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
66,36 EUR
17.02.2012
Predmet: za nájom zml834408017-6-2006 Položky:
49/2012
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
66,38 EUR
17.02.2012
Predmet: vyjadr.NATURA k proj. Prevencia pred povodňami Položky:
50/2012
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
178454
42,84 EUR
17.02.2012
Predmet: autor.odm. za licenciu na verej.použ. Položky:
51/2012
faktúra
Západoslovenská energetika, a.s.
35823551
54,45 EUR
17.02.2012
Predmet: Korytovská 1277 Položky: