portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2525
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZM 32-09 - 2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena SPP
Obj. 05/9/2019
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
02.09.2019
Predmet: Objednávka na odbočenie
ZM 30-08/2019
zmluva
Jozef Behál
4 100,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva
ZM 31-08/2019
zmluva
Helena Šeböková
1 500,00 EUR
22.08.2019
Predmet: KZ
ZM 28-08/2019
zmluva
Alexander Nagy
920,00 EUR
22.08.2019
Predmet: KZ Alexander Nagy
ZM 29-08/2019
zmluva
RM GASTRO JAZZ s r.o.
34153004
23 566,62 EUR
22.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva - Zariadenie školskej jedálne MŠ
ZM 27-08/2019
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Zámenná zmluva z 16.8.2019
ZM 26-08/2019
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve p prevádzkovaní č. 40/05/21931/2013, uzatvorenej dňa 1.8.2013 s ZVS Nitra
F 208-2018
faktúra
Vladimir Fábik-INFA
35139510
60 701,38 EUR
13.08.2019
Predmet: Vodovod 1 časť SO 03 Rozšírenie vodovodu
ZM 25-8/2019
zmluva
TATRA CLIMA s r.o.
36491047
13 443,89 EUR
12.08.2019
Predmet: MŠ Nitrianske Hrnčiarovce I. etapa-VZDUCHTECHNIKA
ZM 24-8/2019
zmluva
Mgr. Oľga Csalová
50665171
1 480,00 EUR
06.08.2019
Predmet: Príprava a implementácia projektu " Rekonštrukcia strechy budovy obecného spoločenského centra "
ZM 23-7/2019
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
24.07.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte
Obj. 03/7/2019
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
09.07.2019
Predmet: Objednávka odbočenie k par.č. 173
ZM 22-7/2019
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
0,00 EUR
02.07.2019
Predmet: Zmluva o zvýšenie rez. kapacity MŠ
F 144-2019
faktúra
HOREX HX, s. r. o.
36534331
240,84 EUR
26.06.2019
Predmet: Požiarna kontrola
F 145-2019
faktúra
EUROVIA s r.o.
31651518
2 121,66 EUR
26.06.2019
Predmet: Osadenie žlabov Strelnica - cesta
F 146-2019
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
270,14 EUR
26.06.2019
Predmet: telekomunikačné služby 3/2019
F 123/2019
faktúra
Ponitrianske zruženie obcí pre sep. zber a nakl. s odp.
37969358
2 366,40 EUR
26.06.2019
Predmet: Komunálny odpad 2/2019
F 124-2019
faktúra
Ferex s r.o.
17682268
56,52 EUR
26.06.2019
Predmet: Kontajner na separovaný zber 3x
F 125-2019
faktúra
Innogy Slovensko a r.o.
44291809
214,00 EUR
26.06.2019
Predmet: Zemný plyn TJ Štart 4/2019
« naspäť 1234... 127 ďalej »