portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Nitrianske Hrnčiarovce
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 2537
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZM 38-10-2019
zmluva
COMPUTING s r.o.
47477717
0,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Poverenie na spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018Z.z.
ZM 39-10-2019
zmluva
COMPUTING s r.o.
47477717
175,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Služby v rámci servisného paušálu 7 PC
Obj. 10-10-2019
objednávka
Biznis Plus
44086261
350,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Hrnček spotlačou
ZM 35-10-2019
zmluva
Alexander Nagy
0,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku KZ Alexander Nagy
ZM 36-10-2019
zmluva
Helena Šeböková
1 500,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Kúpna zmluva k parc.. č 1473/14
ZM 37-10-2019
zmluva
Jozef Behál
0,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku KZ Jozef Behál
Obj. 08-10-2019
objednávka
Raffaelis ide s r.o.
36574015
381,60 EUR
09.10.2019
Predmet: Šatníková skriňa delená MŠ
Obj. 09-10-2019
objednávka
RM GASTRO JAZZ s r.o.
34153004
285,65 EUR
09.10.2019
Predmet: Stôl pracovný s policou PSJ-2 - MŠ
Obj. 06-9-2016
objednávka
Monstav Guldan
362288985
757,92 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávka na opravu plynoinštalácie MŠ N.H.
Obj. 07-9-2019
objednávka
eBIZ Procurement s r.o.
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Realizácia VO na potraviny
ZM 33-09/2019
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
200,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva 190989-1718400002-ZoS-KZ-P-TS Pozemok 1 100€ Pozemok 2 100€
ZM 34-09/2019
zmluva
Západoslovenská distribučná, a. s.
36361518
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Dodtok č. 1 ku KZ 190989-1718400002-ZoS-KZ-P-TS
ZM 32-09 - 2019
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena SPP
Obj. 05/9/2019
objednávka
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
02.09.2019
Predmet: Objednávka na odbočenie
ZM 30-08/2019
zmluva
Jozef Behál
4 100,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva
ZM 31-08/2019
zmluva
Helena Šeböková
1 500,00 EUR
22.08.2019
Predmet: KZ
ZM 28-08/2019
zmluva
Alexander Nagy
920,00 EUR
22.08.2019
Predmet: KZ Alexander Nagy
ZM 29-08/2019
zmluva
RM GASTRO JAZZ s r.o.
34153004
23 566,62 EUR
22.08.2019
Predmet: Kúpna zmluva - Zariadenie školskej jedálne MŠ
ZM 27-08/2019
zmluva
Ing. Karol Rumanovský, Zlatica Rumanovská
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Zámenná zmluva z 16.8.2019
ZM 26-08/2019
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve p prevádzkovaní č. 40/05/21931/2013, uzatvorenej dňa 1.8.2013 s ZVS Nitra
« naspäť 1234... 127 ďalej »