portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Ostrý Grúň
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 3106
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
213000879
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,12 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné-chata
213000873
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
32,04 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - potraviny
213000877
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
23,09 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - dom smútku
213000876
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
176,59 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - požiarna zbrojnica
213000875
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
245,59 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - MŠ a ZŠ
213000874
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
20,70 EUR
16.02.2011
Predmet: vodné - OcÚ
2011006
faktúra
Juraj Ballek
37327381
51,00 EUR
16.02.2011
Predmet: ošetrenie SW
201102093
faktúra
Eset, spol. s r.o.
31333532
39,91 EUR
16.02.2011
Predmet: antivírus
110800007
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
81,82 EUR
16.02.2011
Predmet: zber separovaného odpadu
6220148020
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
27,55 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia-prov.príp.
6220128019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,21 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie STP
6220160041
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
257,81 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia
6220162018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
714,05 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie - potraviny
6220161018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
185,22 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia - predajňa mäsa
6220158018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
171,75 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia pamät.izba
6220146018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
25,25 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energia kancelária OcÚ
6220165019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
9,54 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie strelnica
6301172051
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,36 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok el.energie ZŠ
8721830757
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,60 EUR
16.02.2011
Predmet: poplatok internet
6220157018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
36,80 EUR
16.02.2011
Predmet: nedoplatok elektrickej energie - dom smútku