portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 57
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2019
zmluva
PROGRANT, s. r. o
51951380
990,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
Z311071V276
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
6 000,00 EUR
29.08.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
15/2019
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbovce
31904793
500,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
14/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Sadzobník poplatkov SLSP
614/CC/19-ZZ1
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
93 457,82 EUR
14.08.2019
Predmet: Záložná zmluva
614/CC/19
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
93 457,82 EUR
14.08.2019
Predmet: Úverová zmluva
11/2019
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
14.08.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte Sporobusiness - dotácie
1/2019/OŠaŠ/T/1.16/O
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37808427
500,00 EUR
01.07.2019
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
9/2019
oznam
Obec Kláštor pod Znievom
00316733
0,80 EUR
26.06.2019
Predmet: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti producenta
Zmluva o poskytnutí grantu č. 19045
zmluva
Nadácia Kia Motors Slovakia
42349826
1 066,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
39 796
zmluva
DPO SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
6/2019
zmluva
THETIS, s.r.o.
36761460
1 351,35 EUR
12.03.2019
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
5/2019
zmluva
THETIS, s.r.o.
36761460
0,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Zámenná zmluva a zmluva o zániku vecného bremena
FF 604-19-005
oznam
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
50,78 EUR
06.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
Zmluva č. 191154
zmluva
Peter Šichta Tipnet
44240979
0,00 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva o internetovom pripojení
2/2019
zmluva
PROGRANT, s. r. o.
51951380
650,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o dielo na spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba
1/2019
zmluva
TJ družstevník Slovany
2 000,00 EUR
01.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o Elektronickej službe Business24
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve
Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je poskytnutie Účtu Komunál v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 1. vedenie Účtu číslo SK43 0900 000 0051 5153 1004 Bankou pre Klienta 2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve 3. vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta
Zmluva o úvere č. 904/CC/18
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s
00151653
45 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
« naspäť 12 3 ďalej »