portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Slovany
Žilinský kraj, okres Martin
zverejnené dokumenty: 40
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o Elektronickej službe Business24
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve
Zmluva o účte Komunal
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s.
00151653
0,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom Zmluvy je poskytnutie Účtu Komunál v kombinácii nasledujúcich Bankových produktov: 1. vedenie Účtu číslo SK43 0900 000 0051 5153 1004 Bankou pre Klienta 2. poskytnutie Elektronických služieb k Účtu za podmienok a v rozsahu dohodnutom medzi Bankou a Klientom v EB zmluve 3. vydanie Platobnej karty k Účtu pre Klienta
Zmluva o úvere č. 904/CC/18
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a. s
00151653
45 000,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
13/2018
zmluva
Turčianska vodárenska spoločnosť, a.s.
36672084
200,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o propagácii a reklame
12/2018
oznam
Ing. Elena Fioleková
42070856
840,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/2018
zmluva
K-centrum, spol s r.o.
47451441
7 200,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
1/0918
zmluva
KOMSTAV MT, s.r.o.
51703653
31 897,26 EUR
11.09.2018
Predmet: Zmluva o dielo
PHZ-OPK1-2018-000730-003
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
30 000,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
107/T/OK-2018
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
700,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
V3/2018/T/5
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 512,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
1/2018/OŠaŠ/T/1.31
zmluva
Žilinský samosprávny kraj
37 808 427
1 353,00 EUR
14.08.2018
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
5/2018
zmluva
Pavol Gábor
14254727
2 150,00 EUR
04.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru
4/2018
zmluva
Globbiz, s.r.o.
47538848
298 847,96 EUR
22.06.2018
Predmet: Zmluva o dielo na stavbu " Zníženie energetickej náročnosti budov v obci Slovany - MŠ
18/23/054/11
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
1 050,48 EUR
03.04.2018
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa
2/2018 Zmluva o službách
oznam
OPEN DOOR, s.r.o.
46 466 339
500,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Vypracovanie ŽoNFP na Environmentálny fond Činnosť L4 a L4AP
1/2018 Dohoda o poskytnutí dotácie
oznam
TJ Družstevník Slovany
2 000,00 EUR
09.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Slovany
2017/54/23/10
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
30794536
503,04 EUR
23.12.2017
Predmet: o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č.2“
123628 08U03
zmluva
Environmentálny fond
30796491
45 940,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Z M L U V A č. 123628 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
17/2017
zmluva
Ing. Elena Fioleková
42070856
480,00 EUR
23.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
16/2017
zmluva
B & J Finance, s.r.o.
46341676
720,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo
« naspäť 1 2 ďalej »