portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Seniorcentrum Staré Mesto
zriaďovateľ Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4870
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2012430
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
352,19 EUR
01.06.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-300612
2012429
faktúra
Miestny úrad MČ Staré Mesto
603147
94,45 EUR
01.06.2012
Predmet: nájom a zál.sl.01-30062012
04/201
zmluva
VO SK , s.s.
45647291
0,00 EUR
31.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytovsní služieb
2012428
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
28,64 EUR
30.05.2012
Predmet: ovocie,zelen.
2012427
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
80,15 EUR
29.05.2012
Predmet: prenáj.osv.,rohoží
2012426
faktúra
Salesianer Miettex s.r.o.
31388914
12,68 EUR
29.05.2012
Predmet: prenáj.rohoží
2012422
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
137,10 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny
2012421
faktúra
Fyzická osoba
33474672
445,16 EUR
29.05.2012
Predmet: mäso,mäs.výr.
2012420
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
190,16 EUR
29.05.2012
Predmet: ovocie,zelen.
2012423
faktúra
PRVÁ BRATISL.PEKÁRENSKÁ a.s.
35804661
318,43 EUR
29.05.2012
Predmet: pekár.výrobky
2012424
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
256,20 EUR
29.05.2012
Predmet: ovocie,zelen.
2012425
faktúra
Fyzická osoba
11685387
179,70 EUR
29.05.2012
Predmet: odb.prehliadka el.spotr.
2012419
faktúra
Bratisl.vodár.spoločnosť a.s.
35850370
604,91 EUR
25.05.2012
Predmet: vodné,stočné 17.4-16.52012
2012418
faktúra
Fyzická osoba
11685387
218,10 EUR
25.05.2012
Predmet: odb.prehliadka el.spotr.
2012417
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
206,26 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny
2012414
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
257,58 EUR
23.05.2012
Predmet: ovocie,zelen.
2012415
faktúra
RYBA Košice, spol. s r.o.
17147522
177,79 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny
2012416
faktúra
NOVAPHARM, s.r.o
35768568
119,00 EUR
23.05.2012
Predmet: prieb.dohľ.nad prácou 02/12
2012412
faktúra
KON-RAD spol.s r.o.
00684104
202,28 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny
2012413
faktúra
KON-RAD spol.s r.o.
00684104
465,86 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny