portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2853
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201900141
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
577,50 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra za dodanie tovaru - Kniha s partnermi+prezentácia v knihe - Čarovný Hont - 35 ks
201900140
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
1 600,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2018
201900139
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
10,15 EUR
18.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží - OcÚ
201900138
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
15,34 EUR
18.09.2019
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
201900137
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
10,89 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900136
faktúra
National Pen
09726444
87,54 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
201900135
faktúra
National Pen
09726444
94,29 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie tovaru - prezentačné predmety
201900134
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
9,30 EUR
18.09.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900133
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 4/2019 - Cintorín MK
201900132
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
22,03 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 4/2019 - MŠ
201900131
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
18.09.2019
Predmet: Faktúra z vodné a stočné 4/2019 - Cintorín VK
1
dodatok
Mgr. Ivan Valach
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 214/3-vodná plocha, výmera 39 m2, kat. úz. Veľké Krškany -Správne uvedené vlastníctvo predávajúceho
2019-01-13
zmluva
Dávid Karafa
540,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany
2019-01-12
zmluva
Mgr. Ivan Valach
560,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 214/3-vodná plocha, výmera 39 m2, kat. úz. Veľké Krškany
2019-01-11
zmluva
Estera Henželová
60,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2019 o prenájme kultúrneho domu v Krškanoch
2019-01-10
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
2019-01-09
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
17 206,68 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 45475/2019 - SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 06.01 Prípojky vody -v rámci stavby " Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra, Krškany"
201900130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 4/2019 - OcÚ
201900129
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
90,24 EUR
07.08.2019
Predmet: Servis a doprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900128
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 021,97 EUR
07.08.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu 4/2019