portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 918
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
54/2017
zmluva
Lesy SR, š.p.
36038351
250,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva uzatvorená s odkazom na § 663 a nasl. zákon č. 40/1964 Zb.
25/2017
faktúra
Juraj Peniažka - Geoslužba
12606103
400,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Geodetické práce – zameranie a vyhotovenie geom.plánu
24/2017
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
234,63 EUR
17.03.2017
Predmet: Zber, odvoz a zneškodnenie KO z kuka
23/2017
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
17.03.2017
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
22/2017
faktúra
Obec Ostrý Grúň
00320901
207,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Poskytnuté služby – strava pietne spomienkové zhromaždenie
21/2017
faktúra
Lesy SR š.p., OZ Žarnovica
36038351
15,00 EUR
17.03.2017
Predmet: Prenájom pozemku
20/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
22,62 EUR
16.03.2017
Predmet: Hlasové služby, volania na telef.čísle 045/6866100
19/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
28,87 EUR
16.03.2017
Predmet: Pranie prádla
18/2017
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
49,97 EUR
16.03.2017
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
17/2017
faktúra
BROART s.r.o.
50506790
86,40 EUR
16.03.2017
Predmet: Tlač kalendárov A3
47/2017
zmluva
Alena Zúbeková
30,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
46/2017
zmluva
SOZA
00178454
80,40 EUR
09.03.2017
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použ.hudob.diel
34/2017
zmluva
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
6 006,00 EUR
03.03.2017
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
16/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť a.s.
36644030
18,34 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie vodné – nedoplatok odberné miesto OCU
15/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť a.s.
36644030
43,61 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie vodné – nedoplatok odberné miesto SAD
14/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť a.s.
36644030
5,70 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie vodné – nedoplatok odberné miesto DS
13/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť a.s.
36644030
0,08 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie vodné – nedoplatok odberné miesto pomník SNP
12/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-11,69 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie – preplatok odberné miesto SAD
11/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-6,82 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie – preplatok odberné miesto OCU
10/2017
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-18,04 EUR
23.02.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie – preplatok odberné miesto DS
« naspäť 1234... 46 ďalej »