portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1131
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2018
faktúra
NPS, s.r.o.
36678708
600,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Vypracovanie projektu GDPR
40/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
75,53 EUR
30.05.2018
Predmet: Lotus toaletný papier.
39/2018
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
245,82 EUR
30.05.2018
Predmet: Zber, odvoz, zneškodnenie kom. odpadu z kuka za 3/2018
38/2018
faktúra
Ing. Stanislav Petráš
44993579
90,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
37/2018
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
84,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR ročník 2018 – 3.preddavok
36/2018
faktúra
PNEUPRO, s. r. o.
50342321
75,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Gumené blatníky č.821
35/2018
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
49,76 EUR
30.05.2018
Predmet: Zásobníky na LOTUS toaletný papier.
34/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,00 EUR
30.05.2018
Predmet: Telekomunikačné služby – volania na tel.č. 045/6866100.
33/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.05.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za verejný prenos rozhlasom r. 2018
95/2018
zmluva
Mgr. Ingrid Karas
0,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 28.05.2018
83/2018
oznam
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
15 000,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Dohoda č. 04/2018/16 o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu Lesov SR na opravu miestnej komunikácie
70/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
31595545
569,17 EUR
26.04.2018
Predmet: Poistná zmluva č. 4419011111 - majetok
64/2018
zmluva
Súkromná obchodná akadémia
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Zmluva č. SOAZH/029-006/2018 o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
8/2018
objednávka
Ing. Radúz Klačko - RAKL
33993335
69,98 EUR
18.04.2018
Predmet: Doména Klak.sk a webhostingové služby r. 2018
7/2018
objednávka
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
120,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Mapy VKU
6/2018
objednávka
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
38,40 EUR
18.04.2018
Predmet: ESET NOD32 Antivirus
5/2018
objednávka
Obec Ostrý Grúň
00320901
210,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Občerstvenie - pietne spomienky
4/2018
objednávka
Ing. Jozef Vida
30385741
80,00 EUR
17.04.2018
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
3/2018
objednávka
Kováčik s.r.o.
34108629
74,26 EUR
17.04.2018
Predmet: Kontrola a TI skúška hasiacich prístrojov
2/2018
objednávka
Adriana Oslancová
35301023
15,19 EUR
17.04.2018
Predmet: Pranie prádla v počte 29 ks