portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1004
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2017
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
12,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisné práce – konfigurácia dát
56/2017
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
20.07.2017
Predmet: Poplatok za doménu www.klak.sk a webhostingové služby 2017
135/2017
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
10 000,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
133/2017
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotr.družstvo
00169030
50,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Zmluva o reklame
119/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Dohoda č.17/27/012/34 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b bod 4 zák.417/2013 Z.z.
55/2017
faktúra
Ing. Margita Marková
33995427
360,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016
54/2017
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
72,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Zbierka zákonov SR ročník 2017 – 3.preddavok
53/2017
faktúra
Knihy a tapety s.r.o.
50542117
145,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Kniha nálepiek Hugo a Grétka v Kľak.doline a reklamná plocha
52/2017
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
238,40 EUR
16.06.2017
Predmet: Zber, odvoz a zneškodnenie komun.odpadu z kuka za 4/2017
51/2017
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
16.06.2017
Predmet: Poplatok za vyhotovenie bankovej správy pre účely auditu
50/2017
faktúra
Lesy SR š.p., OZ Žarnovica
36038351
125,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Prenájom pozemkov v zmysle zmluvy
49/2017
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
16.06.2017
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.zázn. r.2017
48/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,34 EUR
16.06.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby – telef.č. 045/6866100
47/2017
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
390,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Aktualizácie programov REMEK v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb
46/2017
faktúra
Panorama Slovakia s.r.o.
36045926
282,77 EUR
16.06.2017
Predmet: Žalúzie horizon. na okná v KD
104/2017
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
480,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefónne číslo 045/6866100
101/2017
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
450,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zmluva č. 756/2017/ODDF_P o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017
12/2017
objednávka
Adriana Majsniarová
35301023
22,97 EUR
16.05.2017
Predmet: Pranie prádla v počte 40 ks
11/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
1 039,38 EUR
16.05.2017
Predmet: Jedálne kupóny v počte 300 ks, odplata, poštovné
10/2017
objednávka
Ing. Stanislav Petráš
44993579
120,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Vedenie pracovnej zdravotnej služby a výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika