portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1038
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
69/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť a.s.
36644030
7,02 EUR
22.08.2017
Predmet: Vodné – dom smútku
68/2017
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spoločnosť a.s.
36644030
50,58 EUR
22.08.2017
Predmet: Vodné v ubytovni SAD
67/2017
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
181,89 EUR
22.08.2017
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu z kontajnera
66/2017
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z.
42171717
149,00 EUR
21.08.2017
Predmet: Internetový prístup k portálu isamosprava na 1 rok
65/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,82 EUR
21.08.2017
Predmet: Telekomunikačné služby – hlasové telef.č. 045/6866100
155/2017
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
6 909,00 EUR
18.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 03/2017
145/2017
zmluva
RAIL WAYS, s.r.o.
34102027
8 475,97 EUR
03.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 1/2017 - revitalizácia pamätníka SNP v obci Kľak
64/2017
faktúra
Juraj Peniažka - Geoslužba
12606103
150,00 EUR
21.07.2017
Predmet: Výkon geodetických prác, zameranie a vyhotovenie GP
63/2017
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
17,40 EUR
21.07.2017
Predmet: Pranie prádla
62/2017
faktúra
Miroslav Takáč - DEMI FÓLIE SK
44025017
135,00 EUR
20.07.2017
Predmet: OSB dosky
61/2017
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
443,94 EUR
20.07.2017
Predmet: Tonery do multif. zariadenia OKi
60/2017
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
243,27 EUR
20.07.2017
Predmet: Zber, odvoz a zneškodnenie KO z kuka
59/2017
faktúra
PP-SOT, s.r.o.
43881891
139,98 EUR
20.07.2017
Predmet: Hygienické náplne do zásobníkov
58/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,17 EUR
20.07.2017
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby – tel.č. 045/6866100
57/2017
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
12,00 EUR
20.07.2017
Predmet: Servisné práce – konfigurácia dát
56/2017
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
20.07.2017
Predmet: Poplatok za doménu www.klak.sk a webhostingové služby 2017
135/2017
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
10 000,00 EUR
18.07.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
133/2017
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotr.družstvo
00169030
50,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Zmluva o reklame
119/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Dohoda č.17/27/012/34 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b bod 4 zák.417/2013 Z.z.
55/2017
faktúra
Ing. Margita Marková
33995427
360,00 EUR
16.06.2017
Predmet: Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2016