portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1141
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2018
faktúra
Obec Ostrý Grúň
00320901
210,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Občerstvenie pri príležitosti pietnych spomienok 21.1.2018
23/2018
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
80,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
22/2018
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
05.03.2018
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
21/2018
faktúra
Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Žarnovica
36038351
15,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Prenájom pozemkov v zmysle zmluvy č. 131/2016
20/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Telekomunikačné služby – volania na tel.č. 045/6866100.
19/2018
faktúra
Kováčik s.r.o.
34108629
74,26 EUR
05.03.2018
Predmet: Kontrola a tl. skúška hasiacich prístrojov
18/2018
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
05.03.2018
Predmet: Poradca 2018 – doplatok
17/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.
36644030
28,82 EUR
05.03.2018
Predmet: Vodné r. 2017 – OM OcÚ
16/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.
36644030
8,65 EUR
05.03.2018
Predmet: Vodné r. 2017 – OM DS
15/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.
36644030
67,74 EUR
05.03.2018
Predmet: Vodné r. 2017 – OM SAD
14/2018
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
15,19 EUR
05.03.2018
Predmet: Pranie prádla v zmysle DL
13/2018
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
100,42 EUR
05.03.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR, ročník 2017 - doplatok
12/2018
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
31592503
7,45 EUR
05.03.2018
Predmet: Finančný spravodajca, ročník 2017 - doplatok
11/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
45,13 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – nedoplatok OM VO
10/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1 055,68 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – nedoplatok OM KD
9/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
13,51 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – nedoplatok OM ZŠ
8/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
206,36 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – nedoplatok OM OcÚ
7/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
134,88 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – nedoplatok OM SAD
6/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-5,06 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – preplatok OM LV
5/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-21,31 EUR
05.03.2018
Predmet: Dodávka a distribúcia elek.energie r. 2017 – preplatok OM DS