portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1004
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
241,71 EUR
21.03.2012
Predmet: Odvoz odpadu - kukanádoby
19/2012
faktúra
Práčovňa Maruška
45718881
19,30 EUR
21.03.2012
Predmet: Pranie a mangľovanie bielizne
18/2012
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
11,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Zástava SR
17/2012
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
49,73 EUR
20.03.2012
Predmet: Zbierka zákonov r. 2011-vyúčtovanie
16/2012
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
1 598,60 EUR
20.03.2012
Predmet: Fréza snehová PowerMax 8260, olej Madit
15/2012
faktúra
Obec Ostrý Grúň
00320901
43,90 EUR
20.03.2012
Predmet: Stravovacie služby
14/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
249,34 EUR
20.03.2012
Predmet: Odvoz odpadu - kukanádoby
13/2012
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
51,31 EUR
20.03.2012
Predmet: Toner Samsung, doprava
12/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,06 EUR
20.03.2012
Predmet: Hlasové služby
11/2012
faktúra
Práčovňa Maruška
45718881
21,30 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie a mangľovanie posteľnej bielizne
10/2012
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
20.03.2012
Predmet: Verejné používanie hudobných diel
9/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
131,75 EUR
20.03.2012
Predmet: Odvoz odpadu – separovaný zber
8/2012
faktúra
DaKra Zvolen s.r.o.
36645354
99,62 EUR
20.03.2012
Predmet: Toner Samsung, servisné práce, cestovné
9902982052
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
225/2011
zmluva
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
0,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
28/1/2010
zmluva
SAMNET-infor.systém samosprávy
37867440
32,86 EUR
20.03.2012
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb podľa par.261 a násl. Obchod.zákonníka
706201266
zmluva
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
1,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Obchodná zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
7/2012
faktúra
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
34,01 EUR
20.03.2012
Predmet: Vodné a stočné
6/2012
faktúra
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
7,28 EUR
20.03.2012
Predmet: Vodné a stočné
5/2012
faktúra
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
6,07 EUR
20.03.2012
Predmet: Vodné a stočné