portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Kľak
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1080
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
62/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
28,40 EUR
06.09.2012
Predmet: Poradca 2012
61/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
160,50 EUR
06.09.2012
Predmet: Odvoz odpadu - kontajner
60/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
254,97 EUR
06.09.2012
Predmet: Zber,odvoz a likvid.KO z kuka
59/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
28,10 EUR
06.09.2012
Predmet: Hlasové služby – telef.hovory
58/2012
faktúra
Slovenský filmový ústav
00891444
41,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Citácia a prepis filmov
102/2012
zmluva
Slovenský filmový ústav
891444
1,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Licenčná zmluva o autorskom práve zo dňa 16.7.2012
46/2012
faktúra
Barborík Tomáš
43984029
880,00 EUR
13.08.2012
Predmet: Oprava strechy kultúrneho domu v obci Kľak
116/2012
zmluva
Dušan Junas
396,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 4.8.2012 na pozemok CKN p.č. 182/3
93/1/2012
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
880,00 EUR
07.08.2012
Predmet: Finančná dotácia: rekonštrukcia strechy kult.domu
57/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-242,84 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny – SAD /preplatok
56/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-799,83 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny – OcÚ /preplatok
55/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-26,87 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny – ZŠ /preplatok
54/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-489,43 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny - KD /preplatok/
53/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
-29,57 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny - DS /preplatok/
52/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,79 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny - VO
51/2012
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
5,22 EUR
07.08.2012
Predmet: Dodávka elektriny - LV
50/2012
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
174,97 EUR
07.08.2012
Predmet: Separovaný zber
49/2012
faktúra
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
170,62 EUR
07.08.2012
Predmet: Vodné - SAD
48/2012
faktúra
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
9,26 EUR
07.08.2012
Predmet: Vodné - OcÚ
47/2012
faktúra
Stred.vodár.prevád.spol. a.s.
36644030
5,29 EUR
07.08.2012
Predmet: Vodné - DS