portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1802
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o dielo na stavebné práce
oznam
Stavoimpex s.r.o
46254269
147 260,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva o dielo na stavebné práce Viacúčelové ihrisko v Horných Hámroch
Zmluva
oznam
Rímskokatolícka cirkev
00179086
66,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018
Objednávka 37/2017
objednávka
LED SOLAR s.r.o
0,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Objednávka svietidiel
Objednávka 36/2017
objednávka
Pneumont
37198807
158,02 EUR
06.12.2017
Predmet: Objednávka zimných pneumatík
Objednávka 35/2017
objednávka
Milan Burgan
934,80 EUR
06.12.2017
Predmet: Objednávka multifunkčného zariadenia A3 SHARP
Objednávka 34/2017
objednávka
Mini trans
11928158
113,00 EUR
06.12.2017
Predmet: Objednávka hračiek pre MŠ Horné Hámre
Zmluva o reklame
oznam
COOP Jednota SD
00169030
50,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku na nákup sladkostí do mikulášskych balíčkov
Zmluva o poskytnutí FP na ZV
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
91,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na II. polrok 2017
Zmluva o zriadení vecného bremena
oznam
Patrik Morvay, Lucia Žatková
0,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena o uložení el. a vodov. prípojky
dodatok č. 1 ku KZ č. 1
dodatok
Ing. Rastislav Hodža, Mgr. Eliška Hodžová
0,00 EUR
27.11.2017
Predmet: zmena podielového vlastníctva na bezpodielové
Zmluva BBSC/05141/2017
oznam
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
36836567
20,50 EUR
14.11.2017
Predmet: Zmluva na zimnú údržbu MK 2017-2018
Objednávka 33/2017
objednávka
AQUAVITA
80,00 EUR
30.10.2017
Predmet: Objednávka na vykonanie odberov z ČOV BD s.č. 159 a ČOV s.č. 156 MŠ Horné Hámre.
Objendávka 32/2017
objednávka
Office Depot
36192384
92,06 EUR
20.10.2017
Predmet: Objednávka kancelárskeho papiera
Objednávka 31/2017
objednávka
Ševt a.s.
19,77 EUR
20.10.2017
Predmet: Objednávka peňažných denníkov pre MŠ
objednávka 30/2017
objednávka
Gelos Roman Slezák
50,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Objednávka deratizácie priestorov MŠ v zmysle príslušných predpisov
Objednávka 29/2017
objednávka
SIGNO s.r.o
23,32 EUR
12.10.2017
Predmet: Objednávka - vlajky SR a EU
Kúpna zmluva č. 1/2017
oznam
Ing. Rastislav Hodža, Mgr. Eliška Hodžová
1 551,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva - predaj pozemku E-KN 2152/9 v k.ú. Horné Hámre
Objednávka 28/2017
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
242,82 EUR
11.10.2017
Predmet: Objednávka kobercov pre MŠ Horné Hámre
103750
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
9,50 EUR
02.10.2017
Predmet: tlačivá DP
20170080
faktúra
EDIS, s.r.o.
36408751
678,00 EUR
02.10.2017
Predmet: kamerový systém pre TJ
« naspäť 1234... 91 ďalej »