portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2687
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Objednávka 26/2019
objednávka
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
85,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka na odvoz veľkokapacitného kontajnera z cintorína
Objednávka 25/2019
objednávka
Róbert Svetlík
483,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka na výmenu spoločnej satelitnej antény BD 159
Objednávka 24/2019
objednávka
Sakira,s.r.o.
50783050
16,50 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka toneru
Objednávka 23/2019
objednávka
Sakira,s.r.o.
50783050
33,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka tonerov
Objednávka 22/2019
objednávka
Plast Mont
40,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka na Bramo automatické uzatváranie vchodových dvier bytová časť s.č. 156
Objednávka 21/2019
objednávka
Firesystém
1 431,54 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka hasičského vybavenia DHZ Horné Hámre
Objednávka 19/2019
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
55,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka na overenie meradla v ŠJ pri MŠ Horné Hámre
Objednávka 20/2019
objednávka
Bukotec s.r.o
1 643,06 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka stoličiek a stolov do MŠ
Objednávka 18/2019
objednávka
123pečiatky.sk
29,70 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka registratúrnej pečiatky
Objednávka 17/2019
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
60,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Objednávka na odvoz veľkokapacitného kontajnera
Dohoda č. 19/27/52A/163
oznam
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Dohoda č. 19/27/52A/163 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Zmluva o zriadení vecného bremena
oznam
Ing. Rudolf Lukačka
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena parc. C-KN 4037/2, 4085/1 a E-KN 1312/1 a 20017
Z311071S913
oznam
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30416094
15 000,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku WIFI PRE TEBA
Zmluva o spolupráci
oznam
JKL production s.r.o
36286133
1 500,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zmluva o spolupráci Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Horné Hámre
Zmluva č. 135056 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
150 000,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory na Rekonštrukciu obecného vodovodu
1020193034
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 431,50 EUR
30.08.2019
Predmet: náradie pre hasičov
8240086271/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
66,19 EUR
30.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1972139/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
14,40 EUR
30.08.2019
Predmet: prenájom a čistenie rohože
190800658/2019
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
823,80 EUR
30.08.2019
Predmet: odvoz,likvidácia a uloženie odpadu
4219004048/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
11,24 EUR
30.08.2019
Predmet: telekomunikačné služby
« naspäť 1234... 135 ďalej »