portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2449
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1400021
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
136,30 EUR
05.03.2014
Predmet: Obedy zamestnanci
140800027
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
47,32 EUR
05.03.2014
Predmet: Odpájanie vian. ozdôb
21400345
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
19,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Nálepky čarovný svet
7400857763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
20,99 EUR
05.03.2014
Predmet: Telekom. služby
7400457892
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
59,99 EUR
05.03.2014
Predmet: Telekom. služby
140800013
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
90,56 EUR
05.03.2014
Predmet: Separovaný zber odpadu
7242972478
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35815256
579,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zemný plyn
03/2014
oznam
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
0,00 EUR
28.02.2014
Predmet: Zmluva o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
196-8/2014
objednávka
MINUTE COPY
0,00 EUR
20.02.2014
Predmet: Pečiatka obce Horné Hámre
142/2014
oznam
Obec Župkov
00321133
345,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí za II. polrok 2013
413169
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.02.2014
Predmet: Služba E-Gov zmluvy
184-7/2014
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
17336104
0,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Objednávka rozboru vody
212001
faktúra
STAVOPROJEKT ZVOLEN spol. s.r.o.
31619886
8 477,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Projekt. dokument. MŠ 6b.j.
4502001001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia
4502000001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia
4905282001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia
490528001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia
4502005001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia
4502004001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia
4502002001
faktúra
SSE - Distribúcia a.s.
36 442 151
8,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Elektrická energia