portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2310
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20660710413
faktúra
SimKor s.r.o.
36 014 354
45 586,36 EUR
23.10.2013
Predmet: výstavba nájomných bytov
236/60710613
faktúra
SimKor s.r.o.
36 014 354
32 327,60 EUR
23.10.2013
Predmet: výstavba nájomných bytov
732013
faktúra
Jozef Kelemen
207,00 EUR
23.10.2013
Predmet: elektronická váha do MŠ Horné Hámre
27360710713
faktúra
SimKor s.r.o.
36 014 354
27 516,19 EUR
23.10.2013
Predmet: výstavba nájomných bytov MŠ
4754704744
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
00320641
75,08 EUR
18.10.2013
Predmet: fakturované za služby pevnej siete za obdobie od 1.9.2013 do 30.9.02013
201310001
faktúra
VILLA s.r.o.
00320641
100,92 EUR
18.10.2013
Predmet: Fa za tonery do kopírovacích strojov
1482013
faktúra
GELOS - Roman Slezák
55,00 EUR
18.10.2013
Predmet: deratizácia Školskej jedálnev MŠ
5180615
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
484,14 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za tovar - potraviny pre Materskú školu v Horných Hámroch
065/13
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
35,90 EUR
18.10.2013
Predmet: fakturované za odborné prehliadky a skúšky el. strojov 400 V v objekte odberateľa
7222917988
faktúra
SPP a.s.
35815256
279,00 EUR
18.10.2013
Predmet: fakturované za dodávku zemného plynu za obdobie od 01.10.2013 do 31.10.2013
7310144658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
00320641
20,99 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za služby mobilnej siete
1300445
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
153,71 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za obedy zamestnancov
231298007
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
620,62 EUR
18.10.2013
Predmet: Fa za vodné a stočné obecný úrad za obdobie od 28.08.2013 do 30.09.2013
4213015415
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
11,77 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za mobilné hovory
062
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
427,26 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za odborné prehliadky a skúšky el. zariadenia v obj. odberateľa
063/13
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
313,60 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov na objekte odberateľa v zmysle zmluvy
064/13
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
126,22 EUR
18.10.2013
Predmet: Fakturované za odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičovv objekte odberateľa
130800721
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
66,71 EUR
18.10.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
0028010140
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
985,00 EUR
18.10.2013
Predmet: fakturované za odber elektrickej energie
130800696
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
636,04 EUR
18.10.2013
Predmet: Za zber a odvoz komunálnych odpadov august 2013