portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2172
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5180218
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
370,97 EUR
26.04.2013
Predmet: Nákup potravín pre ŠJ
9/2013
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
26.04.2013
Predmet: Tlačivá poštových poukazov
6748914139
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
90,97 EUR
23.04.2013
Predmet: Telekom. služby
1300032
faktúra
Geodetické služby, s.r.o.
36636029
147,60 EUR
23.04.2013
Predmet: Vytýčenie hranice pozemku
7287729431
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35815256
285,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Zemný plyn
130800201
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
127,49 EUR
23.04.2013
Predmet: Odvoz odpadu z VK
0028010140
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
985,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Elektrická energia
1300130
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
145,80 EUR
23.04.2013
Predmet: Obedy za marec
7302674133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
61,36 EUR
23.04.2013
Predmet: Telekom. služby
7301539353
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
61,96 EUR
23.04.2013
Predmet: Mobilný telefón
2/2013
oznam
Jozef Tadian a Marta Tadianová
0,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva
252/2013
oznam
Kolektívna zmluva
0,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Kolektívna zmluva na r. 2013
130800172
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
55,84 EUR
18.04.2013
Predmet: Separovaný zber odpadu
8011/2013
oznam
SimKor s.r.o.
36 014 354
0,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosť
1
dodatok
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
0,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2013 o zbere, preprave, zhodnocovaní alebo zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v Obci Horné Hámre
201303013
faktúra
VILLA s.r.o.
00320641
80,40 EUR
02.04.2013
Predmet: Toner do tlačiarne
20132183
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
8,50 EUR
02.04.2013
Predmet: Rybárske lístky
231221195
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
4,02 EUR
02.04.2013
Predmet: Spotreba vody Pošta H. Hámre
130800175
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
19,44 EUR
02.04.2013
Predmet: Inzercia v mesačníku
13011
faktúra
Ing. Stanislav Petráš
44993579
80,00 EUR
02.04.2013
Predmet: Požiarno-bezpečnostný technik