portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2131104572
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
19.02.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu
4213002556
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
23,96 EUR
19.02.2013
Predmet: Telefónne služby
130800081
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
589,02 EUR
19.02.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130800068
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
101,04 EUR
19.02.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
130800051
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
119,83 EUR
19.02.2013
Predmet: Montovanie digitálnych meračov
6130011
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
368 365 67
612,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Zimná údržba na miestnej komunikácii Kajlovka-Kostivrch
231208014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
762,85 EUR
19.02.2013
Predmet: Zásobovanie vodou
7292676659
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35815256
552,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Zemný plyn
1300041
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
167,40 EUR
13.02.2013
Predmet: Obedy zamestnanci 1/13
201301529
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
72,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Odzálohovanie dát portálu
2101132
faktúra
Ing. Adriana Ondríková
41520700
300,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Verejné obstarávanie
7300417619
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
59,99 EUR
13.02.2013
Predmet: Telekom. služby
123-4/2013
objednávka
SITA Slovensko, a.s.
0,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a separovaný zber odpadu
7227703518
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35815256
569,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Zemný plyn
43/2013
oznam
Mesto Žarnovica
0032117
0,00 EUR
30.01.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného úradu
81-3/2013
objednávka
Ing. Stanislav Petráš
44993579
29.01.2013
Predmet: Školenie BOZP
6071/2011
oznam
SimKor s.r.o.
36 014 354
403 714,02 EUR
29.01.2013
Predmet: Zmluva o dielo
130800019
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
127,26 EUR
29.01.2013
Predmet: Separovaný zber odpadu
5170965
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
101,59 EUR
29.01.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ
5170946
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
119,66 EUR
29.01.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ