portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2433
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1901732/2019
faktúra
SLOWGRAM
17310598
38,40 EUR
20.02.2019
Predmet: autorské práva
13/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31 595 545
1 048,92 EUR
20.02.2019
Predmet: poistenie majetku
12/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31 595 545
479,77 EUR
20.02.2019
Predmet: poistenie
19010276/2019
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
156,00 EUR
20.02.2019
Predmet: výroba fotomapy
8225460503/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
66,99 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8696832621/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
255,00 EUR
20.02.2019
Predmet: plyn OcÚ+KD
20190005
faktúra
BROART s.r.o.
50506790
63,60 EUR
20.02.2019
Predmet: vianočné pozdravy-tlač
2018/345
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
295,62 EUR
20.02.2019
Predmet: zemný plyn byt.dom 159
344/2018
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
376,74 EUR
20.02.2019
Predmet: plyn OcÚ+KD
343/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
1,48 EUR
20.02.2019
Predmet: spotreba elekt.energie SP 156
1801024/2019
faktúra
AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
36633461
78,00 EUR
20.02.2019
Predmet: zneškodnenie kalu čov MŠ + 6 b.j.
2018/341
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
407,55 EUR
20.02.2019
Predmet: spotreba elekt.energií
18120302/2018
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
20.02.2019
Predmet: kuchynský odpad
Dodatok č.1 ku KZ č. 3/2018
oznam
Design Project s.r.o.
45515255
0,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku KZ č. 3/2018 uzavretej dňa 17.01.2019
Objednávka 6/2019
objednávka
Inprost spol. s.r.o
8,50 EUR
31.01.2019
Predmet: Objednávka na tlačivá k dani z nehnuteľností
Zmluva o nájme pozemku č. 2/2019
oznam
Viliam Herchl, Stanislava Herchlová
1,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2019
oznam
Stanislav Kliman, Katarína Klimanová
1,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Objednávka 5/2019
objednávka
ADM s.r.o.
72,80 EUR
29.01.2019
Predmet: Objednávka digitálny vpichový teplomer pre ŠJ pri MŠ Horné Hámre
Zmluva o poskyt. dotácie TJ Klas HH
oznam
TJ KLAS Horné Hámre
45022232
5 000,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Zmluva o poskyt. dotácie TJ Klas HH
Zmluva o poskytnutí finanč. dotácie DHZ
oznam
Dobrovoľný hasičský zbor
00415766
400,00 EUR
23.01.2019
Predmet: Zmluva o poskyt. dotácie DHZ