portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2192
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva č. 330/2018/ODDF
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
700,00 EUR
14.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 Memoriál Jána Jobba - 7. ročník
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000516-003
oznam
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
30 000,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie na Rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Horných Hámroch
Zmluva č. 128001 08U01
oznam
Environmentálny fond
30796491
120 000,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu obecného vodovodu
Zmluva o výpožičke
oznam
Ministerstvo vnútra SR
14 318,54 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-108/2018
Objednávka 19/2018
objednávka
Firma Košík - siete s.r.o.
36556858
80,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Objednávka na športové medaile - Kolkársky turnaj
Objednávka 18/2018
objednávka
Dynava s.r.o
45250961
1 000,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Objednávka na pivné sety
Objednávka 17/2018
objednávka
Ing. Miroslav Hric
200,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Objednávka na ocenenie parcely CKN 2988
Zmluva č. 1/2018
oznam
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
0,00 EUR
26.07.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov GEOD-D-18-0586
Kúpna zmluva 2/2018
oznam
Vlasta Wolnerová
180,12 EUR
26.07.2018
Predmet: Kúpna zmluva predaj parcely C-KN 1005/4
00786/2018
faktúra
Jozef Smrloha-Olymp
32581190
536,88 EUR
19.07.2018
Predmet: diplom+obal,ERB
18056/2018
faktúra
Peter Beťko-CRO-MAGS
34773932
673,00 EUR
19.07.2018
Predmet: polokošele a tričká DHZ
1800457/2018
faktúra
AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
36633461
47,38 EUR
19.07.2018
Predmet: fyzikálnochemické rozbory čov MŠ
4218004412/2018
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
9,38 EUR
19.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
ODBRO18060060/2018
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
19.07.2018
Predmet: kuchynský odpad
5140411/2018
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
403,73 EUR
19.07.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ
8212082205/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
59,53 EUR
19.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
2181143454/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
1 099,49 EUR
19.07.2018
Predmet: zásobovanie vodou
2018/0339
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o.
36023574
39,55 EUR
19.07.2018
Predmet: kamenivo na MK
VF180277/2018
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
118,40 EUR
19.07.2018
Predmet: obedy
2018/2437
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
140,00 EUR
19.07.2018
Predmet: systémová podpora URBIS