portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2449
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4219000388/2019
faktúra
SWAN a.s.
47258314
5,15 EUR
21.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
00091/2019
faktúra
OLYMP - Jozef Šmrhola
32581190
106,88 EUR
21.02.2019
Predmet: prezentačný materiál
2019/007
faktúra
Mudr. Muhová Beáta, NEURONIKA s.r.o., neurolog. ambul.
43796338
15,00 EUR
21.02.2019
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
2191103743/2019
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
12,00 EUR
21.02.2019
Predmet: autorská odmena za použitie hudob.diel
2191103744/2019
faktúra
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
14,28 EUR
21.02.2019
Predmet: autorská odmena za použitie hudobných diel
190037/2019
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
204,00 EUR
21.02.2019
Predmet: obedy
2191020787/2019
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
604,39 EUR
20.02.2019
Predmet: zásobovanie vodou
520191051/2019
faktúra
Ballux, spol. s.r.o.
46065385
20,00 EUR
20.02.2019
Predmet: odborný seminár pre ŠJ
22/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
9,00 EUR
20.02.2019
Predmet: elektrická energia SP 156
21/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
150,00 EUR
20.02.2019
Predmet: spotreba elekt.energie čov 156
1912093/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
6,48 EUR
20.02.2019
Predmet: prenájom rohože
5939250008/2019
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
11,50 EUR
20.02.2019
Predmet: tlačivá dane z nehnuteľnosti
8706537366/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
255,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Plyn OcÚ+KD
8706537367/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
257,00 EUR
20.02.2019
Predmet: zemný plyn byt.dom 159
16/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
909,00 EUR
20.02.2019
Predmet: spotreba energie
8226039810/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
84,52 EUR
20.02.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1901732/2019
faktúra
SLOWGRAM
17310598
38,40 EUR
20.02.2019
Predmet: autorské práva
13/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31 595 545
1 048,92 EUR
20.02.2019
Predmet: poistenie majetku
12/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31 595 545
479,77 EUR
20.02.2019
Predmet: poistenie
19010276/2019
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
156,00 EUR
20.02.2019
Predmet: výroba fotomapy