portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 1807
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2127003024
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
653501
184,86 EUR
02.10.2017
Predmet: poistenie vodovodu
2127003023
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
653501
121,38 EUR
02.10.2017
Predmet: poistenie ver. osvetlenia
3417707642
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
53,59 EUR
02.10.2017
Predmet: telekom.služby
008912017
faktúra
OLYMP - Jozef Šmrhola
32581190
2 333,60 EUR
02.10.2017
Predmet: upomienkové predmety k výročiu DHZ
17060705
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
34,80 EUR
02.10.2017
Predmet: odber kuchynského odpadu
17990379
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
459,12 EUR
02.10.2017
Predmet: Štiavnické vrchy mapa
21714742
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o.
35908718
41,00 EUR
02.10.2017
Predmet: odborná literatúra
170800509
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
812,87 EUR
02.10.2017
Predmet: zber, odvoz a likvidácia odpadu
204170494
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
02.10.2017
Predmet: web gis poplatok 6/2017
17084
faktúra
Ing. Stanislav Petráš
44993579
150,00 EUR
02.10.2017
Predmet: funkcia požiarno-bezpečnostného technika
632011773
faktúra
LESY SR, š. p. OZ Semenoles
36038351
538,28 EUR
02.10.2017
Predmet: zimná údržba
5130438
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
510,72 EUR
02.10.2017
Predmet: potraviny pre ŠJ
4217005081
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
9,79 EUR
02.10.2017
Predmet: telekom.služby
170100233
faktúra
SOS TRUCK, s.r.o.
47613441
238,56 EUR
02.10.2017
Predmet: Preprava hasičskej AVIE
1010604501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
59,53 EUR
02.10.2017
Predmet: telekom.služby
2171143840
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
807,36 EUR
02.10.2017
Predmet: spotreba vody
20172483
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
140,00 EUR
02.10.2017
Predmet: systémová podpora URBIS
2016133112
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
220,63 EUR
02.10.2017
Predmet: spotreba plynu 159
2016133322
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
179,83 EUR
02.10.2017
Predmet: spotreba plynu OcÚ + KD
4905282500
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
8,00 EUR
02.10.2017
Predmet: spotreba el.energie SP156