portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2180
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180010
faktúra
Mgr. Tomáš Truchan- Show DeTom
51461153
160,00 EUR
17.07.2018
Predmet: predstavenie pre deti v MS
7180100659/2018
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
17.07.2018
Predmet: poplatok za poskytnutie info
8211403398/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
53,59 EUR
17.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
180800448/2018
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 271,35 EUR
17.07.2018
Predmet: zvoz a odvoz komunálneho odpadu
180800418/2018
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
233,06 EUR
17.07.2018
Predmet: odvoz odpadu VK
Nájomná zmluva
oznam
Jana Polcová
41412940
146,05 EUR
16.07.2018
Predmet: Nájomná zmluva priestorov Hostinca a Kolkárne
2022018
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
134,20 EUR
16.07.2018
Predmet: odber vzorky pitnej vody z obecného verejného vodovodu v obci Horné Hámre
5140349/2018
faktúra
Coop Jednota Žarnovica spotrebné družstvo
00169030
465,22 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny pre ŠJ
8209956204/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
59,53 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
2181122798/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36 644 030
1 080,72 EUR
16.07.2018
Predmet: zásobovanie vodou
2018/145
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31 595 545
230,75 EUR
16.07.2018
Predmet: poistenie budova 159,vodovod, VO do 31.12.
2018/144
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group
31 595 545
166,90 EUR
16.07.2018
Predmet: poistenie multikára, avia,škoda do 31.12.2018
ODBRO18050055/2018
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
41,76 EUR
16.07.2018
Predmet: kuchynský odpad
10/2018/249
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
368 365 67
24,00 EUR
16.07.2018
Predmet: poplatok za vyjadrenie
4218003907/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
9,38 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
204280133/2018
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
16.07.2018
Predmet: služby web GIS
2018155
faktúra
NPS, s.r.o.
36678708
600,00 EUR
16.07.2018
Predmet: vypracovanie projektu GDPR ochrana os. údajov
VF180230/2018
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
124,80 EUR
16.07.2018
Predmet: obedy
18028/2018
faktúra
Romanec Pavol
37150022
63,80 EUR
16.07.2018
Predmet: mäso
7743811/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
41,60 EUR
16.07.2018
Predmet: obecne noviny doplatok