portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2544
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ODBRO19030312/2019
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
20,88 EUR
18.04.2019
Predmet: odber kuchynského odpadu
201904003
faktúra
VILLA s.r.o.
35 844 221
28,56 EUR
18.04.2019
Predmet: toner do tlačiarne
201904002
faktúra
VILLA s.r.o.
35844221
216,00 EUR
18.04.2019
Predmet: tonery do tlačiarní pre MŠ a ŠJ
1270002019
faktúra
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
00606979
134,20 EUR
18.04.2019
Predmet: odber a rozbor pitnej vody
20190048
faktúra
BROART s.r.o.
50506790
975,00 EUR
18.04.2019
Predmet: nálepky na kukanádoby,materiál na Deň matiek
2019032806
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
127,20 EUR
18.04.2019
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov
1929185/2019
faktúra
Lindstrom,s.r.o.
35742364
14,40 EUR
18.04.2019
Predmet: prenájom a čistenie rohože
204280960/2019
faktúra
GEODETICCA, s.r.o.
36572161
29,00 EUR
17.04.2019
Predmet: služby WEB GIS
20191464
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
140,00 EUR
17.04.2019
Predmet: systémová podpora URBIS
190800166/2019
faktúra
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
51,63 EUR
17.04.2019
Predmet: dvíhacie práce oprava VO
8696911171/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
255,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Plyn OcÚ+KD
8696911172/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
257,00 EUR
17.04.2019
Predmet: zemný plyn Byt.dom 159
82/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
9,00 EUR
17.04.2019
Predmet: eletkrická energia SP 156
81/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
150,00 EUR
17.04.2019
Predmet: spotreba elektrickej energie čov 156
80/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
909,00 EUR
17.04.2019
Predmet: spotreba energie
1118190292/2019
faktúra
LED- SOLAR s.r.o.
44070152
606,48 EUR
17.04.2019
Predmet: svietidlá verejného osvetlenia
6/2019
faktúra
STRIBEK, s.r.o.
51844559
4 963,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Rekonštrukcia TJ šatní
2019/027
faktúra
MUDr. Muhová Beata NEURONIKA s.r.o.
43796338
15,00 EUR
16.04.2019
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
190245/2019
faktúra
MAHRLO,s.r.o.
36318132
1 234,68 EUR
16.04.2019
Predmet: vodomery
10190005/2019
faktúra
Ing. Vanka Rudolf-SRÚS
10932984
240,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Výkon stavebného dozoru pri rekonštrukcii vodovod