portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2310
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4132006000
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
32,40 EUR
06.06.2014
Predmet: Poplatok zbytoč. cesta el.
4132005998
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
32,40 EUR
06.06.2014
Predmet: Popl. zbytoč. cesta el. e.VO
4132006001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
38,40 EUR
06.06.2014
Predmet: Kontrola OM el. VO
7404682325
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
59,99 EUR
06.06.2014
Predmet: Telekom. služby
602014
faktúra
GELOS - Roman Slezák
55,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Deratizácia ŠJ
14036
faktúra
Ing. Stanislav Petráš
44993579
80,00 EUR
06.06.2014
Predmet: Bezpečnostný technik
2014025
faktúra
Romanec Pavol
37150022
69,30 EUR
06.06.2014
Predmet: Mäso pre ŠJ
14050810
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
34,80 EUR
06.06.2014
Predmet: Odber kuchynského riadu
408/2014
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s.d.
00169030
50,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Zmluva o reklame
403-17/2014
objednávka
Obecný úrad Župkov
0,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Preprava autobusu pre MŠ Horné Hámre
404-18/2014
objednávka
Mestský podnik služieb s. r. o.
44299311
0,00 EUR
28.05.2014
Predmet: 1100 l odpadové nádoby na separovaný odpad a komunálny odpad
0028010140
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
823,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Elektrická energia
7307984380
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35815256
111,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Zemný plyn
7307984835
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35815256
34,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Zemný plyn byty
7404043405
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
20,99 EUR
26.05.2014
Predmet: Telekom. služby
2014020
faktúra
Romanec Pavol
37150022
52,58 EUR
26.05.2014
Predmet: Mäso pre ŠJ
1400154
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
84,10 EUR
26.05.2014
Predmet: Obedy za OcÚ
4214005755
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
35795662
12,86 EUR
26.05.2014
Predmet: Telekom. služby
4761607494
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763 469
79,67 EUR
26.05.2014
Predmet: Telekom. služby
1105/2014
faktúra
Divadlo Zelienka
42196175
200,00 EUR
26.05.2014
Predmet: Divadelné predstavenie