portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 289
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2011700009
faktúra
Mestská krytá plaváreň
42319374
62,70 EUR
21.04.2017
Predmet: Permanentka na regeneráciu síl pre 30 vstupov pre zamestnancov zo SF
5397906391
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
107,88 EUR
21.04.2017
Predmet: Paušály mobily
7294402884
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
634,86 EUR
21.04.2017
Predmet: Za odber elektriny za 3/2017
7004100103
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO,s.r.o.
31679692
1 392,08 EUR
21.04.2017
Predmet: Za dodávku tepla za 3/2017
46170244
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
140,73 EUR
21.04.2017
Predmet: Vstupné prehliadky pre novoprijatých zamestnancov
OF201710
faktúra
MAP - FABUS
41004230
130,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Autobusová preprava osôb - školská akcia/ DIVADLO
2122302061
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 169,86 EUR
21.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia Fa za vodné, stočné za obdobie od 9.12.2017 - 30.3.2017
3414488583
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,99 EUR
21.04.2017
Predmet: Za mobilné služby
17094
faktúra
Stredisko služieb skole
35540419
110,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 3/2017
20170331-12
faktúra
HU IRON, s.r.o.
45447136
66,60 EUR
21.04.2017
Predmet: Za odvoz KBO odpadu za 3/17
4794959535
faktúra
SLOVAK TELEKOM, a.s.
35763469
35,72 EUR
21.04.2017
Predmet: Za hlasové služby pevná linka ,internet za 3/2017
7115716206
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
40,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Za dodávku plynu na 4/2017
20170342
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
415,00 EUR
21.04.2017
Predmet: 25 balíkov pre 5 - 6 ročné deti v hmotnej núdzi
12/2017
faktúra
MS Hrebendova 5
35541571
87,86 EUR
21.04.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamestn.za 3/2017
13/2017
faktúra
MŠ Hrebendova 5
42,02 EUR
21.04.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest.za 3/17
112017
faktúra
MŠ Hrebendova 5
35541571
458,40 EUR
21.04.2017
Predmet: RÉŽIA na stravu zamest. za 3/2017
17150166
faktúra
Internetional Center Managment,s.r.o.
35867574
15,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Za poukážku na regeneráciu síl 1 zam./ jubileum
17150165
faktúra
International Center Managment,s.r.o.
35867574
310,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Za poukážky na regeneráciu síl pre 31 zamestnancov
6004100113
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
982,14 EUR
21.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia Fa za rok 2016 - za dodávku tepla
7299601415
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-112,66 EUR
21.04.2017
Predmet: Vyúčtovacia Fa - oprava Fa za 1/17 - odber elektriny
« naspäť 1234... 15 ďalej »