portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 793
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2019
zmluva
Věra Jourová
1 000,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Darovacia zmluva
60/2018
objednávka
JUDr. Martin Fabián
35549840
5 894,94 EUR
30.01.2019
Predmet: Didaktické pomôcky
59/2018
objednávka
Kontrakt JMV, s.r.o.
31666744
979,34 EUR
30.01.2019
Predmet: Čistenie kanalizácie v 3 pavilónoch MŠ
58/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, .s.r.o.
44518684
30.01.2019
Predmet: Prepojenie ventilov na vodovodnom potrubí
57/2018
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
30.01.2019
Predmet: Školské a kancelárske potreby
201001678
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
406,60 EUR
07.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie - vodné za obdobie 24.3.2018 do 15.6.2018
2010016104
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
4 119,80 EUR
07.01.2019
Predmet: Vodné, stočné od 27.9.2018 do 3.12.2018
90416831
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
402,71 EUR
07.01.2019
Predmet: Vyhľadávanie porúch na vodovodnom potrubí
004/2018
faktúra
Jana Janovičová
37738275
544,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Metodický deň - koncoročné posedenie pre zamestnancov MŠ
5111800894
faktúra
Bytový podnika mesta Košice
44518684
259,45 EUR
07.01.2019
Predmet: Montáž ventilov na vodovodnom potrubí
18705
faktúra
Stredisko služieb skole
35540419
150,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Poskytnutie služby vo VO
5486785454
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,49 EUR
07.01.2019
Predmet: Hlasové služby
372018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
27,72 EUR
07.01.2019
Predmet: Príspevok zamestnávateľa za stravu pre zamest. za 12/2018
382018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
57,96 EUR
07.01.2019
Predmet: Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu pre zamest. za 12/2018
392018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
302,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Réžia za stravu pre zamest. za 12/2018
18140705
faktúra
Arcos FM SK s.r.o.
35770660
800,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Poukážky na regeneráciu síl pre zamestnancov
FV181562
faktúra
Printo s.r.o.
44961022
45,19 EUR
07.01.2019
Predmet: Príslušenstvo k PC
1800648
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
212,40 EUR
07.01.2019
Predmet: Oprava odsávača pár v školskej kuchyni
7294313871
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
533,38 EUR
07.01.2019
Predmet: Odber elektriny za 11/2018
8004100111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 538,99 EUR
07.01.2019
Predmet: Za dodávku tepla za 11/2018
« naspäť 1234... 40 ďalej »