portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 338
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
34/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
19.07.2017
Predmet: Doplnenie svietidiel, oprava vonkajšej ištičovej skrine v MŠ
33/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
19.07.2017
Predmet: Príprava odberného miesta pre stavebnú firmu v priestoroch hlavného rozvádzača v MŠ
32/2017
objednávka
Tomáš Ružička
73907553
57,46 EUR
19.07.2017
Predmet: Aktualizácia internetovej stránky MŠ weblahko na 1 rok
32/2017
objednávka
Tomáš Ružička
73907553
57,46 EUR
19.07.2017
Predmet: Aktualizácia internetovej stránky MŠ weblahko na 1 rok
31/2017
objednávka
Jana Janovičová
37738275
435,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Metodický deň - záver školského roka
30/2017
objednávka
Elsix - Marián Klein
30275075
890,00 EUR
19.07.2017
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie v MŠ a protokolu o určení vonkajších vplyvov
29/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
19.07.2017
Predmet: Kontrola prepojenia elek.prípojky stavebnej firmy
7208980927
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Za odber plynu na 6/2017
17194
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 5/2017
20170531-12
faktúra
HU-IRON s.r.o.
45447136
66,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Odvoz KBO
21710707
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,55 EUR
19.06.2017
Predmet: Publikácia Problémové dieťa č. 10
20170512
faktúra
Papier Servis s.r.o.
36577308
75,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Kancelársky materiál - kopír.papier
192017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
110,17 EUR
19.06.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravu zamest. za 5/2017
202017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
52,69 EUR
19.06.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamest.za 5/2017
212017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
574,80 EUR
19.06.2017
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamest.za 5/2017
20170778
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
368,70 EUR
19.06.2017
Predmet: Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ.
28/2017
objednávka
VVings Košice, s.r.o.
44292678
19.06.2017
Predmet: Odpojenie elektr. prepojenia
27/2017
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
176,12 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava elektr.vedenia, zásuvky na III.pavilóne
26/2017
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, a.s.
36 582 433
1 135,88 EUR
19.06.2017
Predmet: Preventívna prehliadka pre zamestnancov
25/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
75,60 EUR
19.06.2017
Predmet: Školské a kancelárske potreby - kancelársky papier
« naspäť 1234... 17 ďalej »