portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 752
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2018_MPC_ŠOV_MŠ_DB_020
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
Zmluva o poskytnutí služieb
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
0,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
126/2018
faktúra
Cirotrans, s.r.o.
50692917
192,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Autobusová preprava detí - Fun Park
8004100110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 032,14 EUR
20.11.2018
Predmet: Odber tepla za 10/2018
5482255716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,49 EUR
20.11.2018
Predmet: Paušály - mobily
3180830
faktúra
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
993,85 EUR
20.11.2018
Predmet: Čistiace, hygienické prostriedky
7293115795
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
463,33 EUR
20.11.2018
Predmet: Odber elektriny za 10/2018
FV181385
faktúra
Printo s.r.o.
44961022
34,20 EUR
20.11.2018
Predmet: Inštalácia a serverské práce
18509
faktúra
Stredisko služieb skole
35540419
110,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 10/2018
8221045100
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
22,98 EUR
20.11.2018
Predmet: Hlasové služby
201807883
faktúra
Komenky s.r.o.
43908977
29,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Ročná licencia - Komensky Škôlka
7269196577
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
46,00 EUR
20.11.2018
Predmet: Odber plynu za 11/2018
8219923359
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
36,32 EUR
20.11.2018
Predmet: Hlasové služby
56/2018
objednávka
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK
46402276
126,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Zábavný park -Fun Park
55/2018
objednávka
Cirotrans, s.r.o.
50692917
96,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Prepreava detí autobusom - Fun Park
54/2018
objednávka
Cirotrans, s.r.o.
50692917
96,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Preprava detí - Fun Park
53/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
402,90 EUR
19.11.2018
Predmet: Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ
52/2018
objednávka
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
993,85 EUR
19.11.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
51/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
381,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Školský balík pre deti v HN
50/2018
objednávka
Balux s.r.o.
46065385
51,80 EUR
19.11.2018
Predmet: MSN normy
« naspäť 1234... 38 ďalej »