portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 548
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
28/2016
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
13,50 EUR
23.09.2016
Predmet: Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamest. za 8/2016
27/2016
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
8,25 EUR
23.09.2016
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 8/2016
26/2016
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
90,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Režijné náklady na stravu zamest. za 8/2016
1511/2016
objednávka
Besster s.r.o.
36506958
284,28 EUR
23.09.2016
Predmet: Potraviny
1510/2016
objednávka
Besster s.r.o.
36506958
103,81 EUR
23.09.2016
Predmet: potraviny
1509/2016
objednávka
Besster s.r.o.
36506958
133,27 EUR
23.09.2016
Predmet: Potraviny
1508/2016
objednávka
Besster s.r.o.
36506958
372,94 EUR
23.09.2016
Predmet: Potraviny
40/2016
objednávka
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
50,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Publikácie - Štátny vzdelávací program - 9ks
39/2016
objednávka
Slovenský červený kríž - územný spolok Košice-mesto
00416193
35,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Kurz odbornej spôsobilosti
38/2016
objednávka
ČOPA, s.r.o.
46152351
834,00 EUR
23.09.2016
Predmet: Výroba striešky nad únikových východom v III.pavilóne MŠ
37/2016
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
23.09.2016
Predmet: Vypracovanie VO
36/2016
objednávka
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
36601845
749,46 EUR
23.09.2016
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
zmluva
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich na šk.rok 2016/17
1
dodatok
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Dodatok č. 1
1
dodatok
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní vybraných činností
Zmluva o poskytovaní vybraných činností č. 040/Z/2012
zmluva
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Výkon preventívnej protipožiarnej ochrany,BOZP a CO, úsek údržby ,opráv, prevádzky
35/2016
objednávka
Lepastav, s.r.o.
44834306
935,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Čistenie rín a rínových zvodov
34/2016
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
368,70 EUR
09.09.2016
Predmet: Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ
33/2016
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, a.s.
36582433
49,23 EUR
09.09.2016
Predmet: Vstupná prehliadka pre novoprijatého zamestnanca
32/2016
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
328,80 EUR
09.09.2016
Predmet: Revízia elektrospotrebičov