portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 631
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
46161084
faktúra
Železničné zdravotníctvo Košice, a.s.
36582433
32,63 EUR
23.11.2016
Predmet: Preventívna prehliadka pre 1 zamestnanca
FA-1617645
faktúra
DataComp s.r.o.
36212466
1 675,01 EUR
23.11.2016
Predmet: Interaktívna tabuľa s príslušenstvom + montáž
7609630807
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
23.11.2016
Predmet: Hlasové služby
15,00
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
15,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Školské tlačivá
3790192005
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,98 EUR
21.11.2016
Predmet: Hlas.služby, internet
20161031-55
faktúra
HU-IRON s.r.o.
45447136
66,60 EUR
21.11.2016
Predmet: Odvoz KBO
7223771934
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Odber plynu za 11./2016
21622430
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,24 EUR
21.11.2016
Predmet: Publikácia - Paragrafy v materskej škole - sept.2016
60/2016
objednávka
DATALAN, a.s. - IT služby, Pobočka Košice, Popradská 68, 040 11 Košice
35810734
100,80 EUR
21.11.2016
Predmet: Oprava notebooku
59/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
15,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Zakúpenie školských tlačív - osob.spisy
58/2016
objednávka
DataComp s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice
36212466
1 675,01 EUR
21.11.2016
Predmet: Zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom + montáž
57/2016
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
116,77 EUR
21.11.2016
Predmet: Oprava kúrenia na II.pavilóne MŠ
56/2016
objednávka
Peter Klesa, Oprava elektrospotrebičov, Sokoľská 3/176, Kostoľany nad Hornádom
40441083
40,00 EUR
21.11.2016
Predmet: Oprava práčky
20161817
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
96,60 EUR
31.10.2016
Predmet: Opakovaná dezinsekcia na II.pavilóne MŠ
35/2016
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
510,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamestn. na 10/2016
34/2016
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
45,76 EUR
31.10.2016
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu pre zamest. na 10/2016
33/16
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
199,68 EUR
31.10.2016
Predmet: Príspevok zo SF na stravu pre zamestnancov na 10/2016
2016048
faktúra
Ing. Valér Pavlík - Fun Park
46402276
84,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Vstup pre 5-6 ročné deti do Fun parku
OF201622
faktúra
MAP-FABUS
41004230
60,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Autobusová preprava detí do Fun Parku
160100030
faktúra
ČOPA, s.r.o.
46152351
834,00 EUR
31.10.2016
Predmet: Výroba striešky nad únikovým východom na III.pavilóne