portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 494
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2105736734
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
27.12.2017
Predmet: Hlasové služby
201761822
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
132,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Predĺženie licencie na 1 rok
OF201771
faktúra
MAP-FABUS
41004230
65,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Autobusová preprava detí
1104647760
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
27.12.2017
Predmet: Hlasové služby - pevná linka
7185765827
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
40,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Za odber plynu za 12/2017
21725936
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
91,73 EUR
27.12.2017
Predmet: Publikácia Svet škôlkára - 3x
17527
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
600,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Za služby vo VO - 3x
1703928276
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
7,20 EUR
27.12.2017
Predmet: Publikácia predškolská výchova
1715172
faktúra
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
632,04 EUR
27.12.2017
Predmet: Rozšírenie systému bezpečnostnej signalizácie v MŠ
1704000058/2017
faktúra
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
100,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Bábkové predstavenie pre deti MŠ
34/2017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
100,74 EUR
27.12.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa zo SF na stravu zamest. za 11/2017.
35/2017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
48,18 EUR
27.12.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa za stravu zamest. za 11/2017
33/2017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
525,60 EUR
27.12.2017
Predmet: Réžia za stravu zamestnancov za 11/2017
FV171338
faktúra
Printo s.r.o.
44961022
78,84 EUR
27.12.2017
Predmet: Odstránenie poruchy internetovejj siete
221750964
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
5 898,72 EUR
22.12.2017
Predmet: Didaktické pomôcky
17150611
faktúra
ICM-International Center Management, s.r.o.
35867574
480,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poukážky na regeneráciu síl pre zamestnancov
17150610
faktúra
ICM-International Center Management, s.r.o.
35867574
30,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Poukážky na regeneráciu síl - 2ks
35541571
faktúra
ArtEdu s.r.o.
46960333
20,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Za odborný seminár Kvalitné potraviny v ŠJ
3170822
faktúra
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
36601845
228,10 EUR
22.12.2017
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
5428752773
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,99 EUR
22.12.2017
Predmet: Paušály - mobily