portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 752
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
49/2018
objednávka
Printo s.r.o.
44961022
114,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava PC siete a internetu
48/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
11,10 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské tlačivá
47/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
19.11.2018
Predmet: Oprava na elektrickom obvode
46/2018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
68,26 EUR
19.11.2018
Predmet: Vstupná zdravot.prehliadka zamest.
45/2018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
19.11.2018
Predmet: Vykonanie reauditu, prehodnotenie zdravot.rizika
44/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
13,87 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské tlačivá
43/2018
objednávka
Zero Košice spol. s.r.o.
36186902
78,96 EUR
19.11.2018
Predmet: Školská licencia Office Standard
42/2018
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
402,90 EUR
19.11.2018
Predmet: Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ
41/2018
objednávka
Bytový podnika mesta Košice
44518684
379,82 EUR
19.11.2018
Predmet: Oprava plynovej stoličky v školskej kuchyni a výmena bojlera
40/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
234,84 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské potreby
39/2018
objednávka
Cora Ing. Jozef Šifra
14280205
2 835,64 EUR
19.11.2018
Predmet: Kuchynské a jedálenské potreby
38/2018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
64,94 EUR
19.11.2018
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre 1 zamestnanca
37/2018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
64,94 EUR
19.11.2018
Predmet: Zdravotná prehliadka a vydanie posudku
36/2018
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
64,94 EUR
19.11.2018
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre 1 zamestnanca
5111800666
faktúra
Bytový podnika mesta Košice
44518684
379,82 EUR
19.11.2018
Predmet: Montáž bojlera a oprava plynovej stoličky v školskej kuchyni
5111800698
faktúra
Bytový podnika mesta Košice
44518684
80,00 EUR
19.11.2018
Predmet: Poplatok za BOZP za obdobie od 10-12/2018.
302018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
106,72 EUR
19.11.2018
Predmet: Príspevok zo SF za stravu pre zamestnancov za 10/2018
312018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
51,04 EUR
19.11.2018
Predmet: Príspevok za zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov za 10/2018
292018
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
556,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Réžia za stravu pre zamestnancov za 10/2018
20181118
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
381,80 EUR
19.11.2018
Predmet: Školské balíky pre 5-6 ročné deti v HN