portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 548
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7442288607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-106,63 EUR
19.02.2018
Predmet: Vyúčtovacia Fa za r. 2017
7293915501
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
643,33 EUR
19.02.2018
Predmet: Odber elektriny za 12/2017
7004100112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
1 722,79 EUR
19.02.2018
Predmet: Za dodávku tepla za 12/2017
20171229-64
faktúra
HU-IRON s.r.o.
45447136
66,60 EUR
19.02.2018
Predmet: Odpad KBO
8200009758
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
19.02.2018
Predmet: Hlasové služby
3/2018
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
19.01.2018
Predmet: Aktualizácia programu Školská jedáleň
2/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
0,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Oprava elektrického obvodu na II.pavilóne
1/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
105,60 EUR
19.01.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov.
62/2017
objednávka
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
36601845
178,24 EUR
19.01.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
61/2017
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
1 185,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Výdajný ohrevný pojazdný vozík
60/2017
objednávka
Vladimír Jurko - JURTEX
32519150
1 189,80 EUR
19.01.2018
Predmet: Ochranná pracovná obuv pre zamestnancov
3170987
faktúra
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
36601845
178,24 EUR
19.01.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky
1700738
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
1 185,00 EUR
19.01.2018
Predmet: Výdajný ohrevný prenosný vozík do ŠJ
FA17146
faktúra
Vladimír Jurko - JURTEX
32519150
1 189,80 EUR
19.01.2018
Predmet: Ochranná pracovná obuv pre zamestnancov
21728601
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,55 EUR
27.12.2017
Predmet: Publikácia Problémové dieťa
21712083
faktúra
Lomtec.com.a.s.
35795174
720,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Elektronická registratúra na r. 2018
372017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
71,99 EUR
27.12.2017
Predmet: Príspevok zo SF na stravu zamest. za 12/2017
362017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
34,43 EUR
27.12.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 12/2017
382017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5, Košice - ŠJ
35541571
375,60 EUR
27.12.2017
Predmet: Réžia za stravu zamestnancov za 12/2017
5111700895
faktúra
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
547,20 EUR
27.12.2017
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov