portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 494
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6102762013
faktúra
SLOVAK TELEKOM, a.s.
35763469
36,08 EUR
24.11.2017
Predmet: Hlasové služby - pevná linka
7283900177
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
40,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Za odber plynu za 11/2017
302017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
75,44 EUR
24.11.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. zo SF za 10/2017
292017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
36,08 EUR
24.11.2017
Predmet: Príspevok zamestnávateľa na stravu zamest. za 10/2017
312017
faktúra
Materská škola Hrebendova 5 - Školská jedáleň
35541571
393,60 EUR
24.11.2017
Predmet: Režijné náklady na stravu pre zamest. za 10/2017
70988771
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
381,80 EUR
24.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky pre 5-6 roč. deti v HN
48/2017
objednávka
Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
36582433
25,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre 1 osobu
47/2017
objednávka
MAP - FABUS
41004230
65,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Autobusová preprava detí tam a späť (2x)
46/2017
objednávka
Bábkové divadlo v Košiciach
31297811
100,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Vstupenky pre deti na divadelné predstavenie do bábkového divadla
45/2017
objednávka
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
228,10 EUR
24.11.2017
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ
44/2017
objednávka
Stredisko služieb skole
35540419
600,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Vypracovanie VO
43/2017
objednávka
Hobla s.r.o.
36268569
5 898,72 EUR
24.11.2017
Predmet: Didaktické pomôcky
42/2017
objednávka
Printo s.r.o.
44961022
24.11.2017
Predmet: Oprava internetovej siete
70988771
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
9,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Administratívny poplatok - sprístupnenie balíka Škola Komensky plus.
5424312652
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
102,99 EUR
24.10.2017
Predmet: Paušály - mobily
41/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
381,80 EUR
24.10.2017
Predmet: 23 balíkov pre 5-6 ročné deti v HN - dotácia na školské potreby
SKP17/10/045
zmluva
Komensky s.r.o.
43908977
29,00 EUR
24.10.2017
Predmet: Služba "Škôlka Komensky Plus"
40/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
144,80 EUR
19.10.2017
Predmet: Kancelársky materiál
39/2017
objednávka
Papier Servis s.r.o.
36577308
1 057,52 EUR
19.10.2017
Predmet: Školské potreby
5101951651
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
19.10.2017
Predmet: Hlasové služby