portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 631
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8004100103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
1 712,90 EUR
19.04.2018
Predmet: Dodávka tepla za 3/2018
8207032950
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,39 EUR
19.04.2018
Predmet: Hlasové služby
18107
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva PaM
20180331-67
faktúra
HU-IRON s.r.o.
45447136
66,60 EUR
19.04.2018
Predmet: Odvoz KBO za 3/2018
8205918635
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
19.04.2018
Predmet: Hlasové služby - pevná linka
3180230
faktúra
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
36601845
630,73 EUR
19.04.2018
Predmet: Čistiace, hygienické prostriedky
7125973059
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
46,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Odber plynu za 4/2018
2123600362
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 116,14 EUR
19.04.2018
Predmet: Vodné, stočné od 7.12. 2017 do 23.3.2018
21805644
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,16 EUR
19.04.2018
Predmet: Publikácia Evaluácia v MŠ
30-000138084PO2018
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
11/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice a.s.
44518684
117,60 EUR
27.03.2018
Predmet: Následná revízia plynového zariadenia na r. 2018
10/2018
objednávka
Šuchterová-Upratovací servis, spol.s.r.o.
36601845
630,73 EUR
27.03.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
9/2018
objednávka
Printo s.r.o.
44961022
45,60 EUR
27.03.2018
Predmet: Oprava internetovej siete v MŠ
8/2018
objednávka
ICM-International Center Management, s.r.o.
35867574
495,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Poukážky na regeneráciu síl pre zamestnancov MŠ zo SF
18150227
faktúra
ICM-International Center Management, s.r.o.
35867574
495,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Poukážky na regeneráciu síl pre zamestnancov MŠ zo SF
7004100113
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
2 196,23 EUR
27.03.2018
Predmet: Vyúčtovacia Fa za teplo za rok 2017
FV180349
faktúra
Printo s.r.o.
44961022
45,60 EUR
27.03.2018
Predmet: Oprava PC siete v MŠ
8004100102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s.r.o. Košice
31679692
1 822,10 EUR
27.03.2018
Predmet: Za dodávku tepla za 2/2018
5446472092
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
103,99 EUR
27.03.2018
Predmet: Paušály-mobily
18055
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM za 2/2018