portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Hurbanovo
Nitriansky kraj, okres
zverejnené dokumenty: 219
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MSVAK_012003
zmluva
Slovenská správa ciest Bratislava
25 047,57 EUR
10.01.2013
Predmet: o odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
MZS_032012
faktúra
Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
3 545,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zoznam faktúr 03/2012 - Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
MZS_022012
faktúra
Mestské zdravotné stredisko
3 092,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zoznam faktúr 02/2012 - Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
SMAR_012012_fa
faktúra
Zoznam faktúr za 01/2011 - Smaragd Hurbanovo
3 661,51 EUR
13.02.2012
Predmet: Zoznam faktúr za 01/2011 - Smaragd Hurbanovo
MZS_012012
faktúra
Zoznam faktúr za obdobie 01/2012
3 107,28 EUR
09.02.2012
Predmet: Zoznam faktúr 01/2012 - Mestské zdravotné stredisko Hurbanovo
ZSh_0202011
zmluva
ADOS ŽIVOT
100,00 EUR
27.12.2011
Predmet: PREDNášKA O PRVEJ POMOCI
MZS_0202011
faktúra
SPP a.s.s
1 782,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Zemný plyn za 12/2011
MsVaK_1002011
zmluva
Obec Bajč
3 500,00 EUR
23.12.2011
Predmet: Dodtako k zmluve o nájme vodných zdrojov - Bajč
MsVaK_0992011
zmluva
Mesto Hurbanovo
57 108,00 EUR
30.11.2011
Predmet: Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve zo dňa 29.06.2055
dodatok č.1
dodatok
Vodohospodárske stavby a.s.
36561193
30.11.2011
Predmet: Dodatok k zmluve o dielo ČOV Hurbanovo
MZS_132011
faktúra
SPP a.s.
2 700,09 EUR
28.11.2011
Predmet: zemný plyn - vyúčtovanie 19.10.2010 -18.10.2011
MZS_122011
faktúra
SPP a.s.
1 782,00 EUR
28.11.2011
Predmet: zemný plyn - 19.10.2011 - 31.11.2011
MZS_112011
faktúra
SPP a.s.
1 393,00 EUR
28.11.2011
Predmet: zemný plyn - 01.09.2011-18.10.2011
MZS_072011
faktúra
SPP a.s.
1 393,00 EUR
28.11.2011
Predmet: zemný plyn 07/2011
MZS_102011
faktúra
SPP a.s.
1 393,00 EUR
28.11.2011
Predmet: zemný plyn - za 08/2011
MZS_092011
faktúra
MsVaK - Hurbanovo
1 500,88 EUR
28.11.2011
Predmet: vodné - stočné za 2. štvrťrok 2011
MsVaK_0982011
zmluva
Vodohospodárske stavby a.s.
36561193
5 668 086,60 EUR
20.10.2011
Predmet: Zmluva o dielo ČOV Hurbanovo
Dodatok č.3
dodatok
Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
20.10.2011
Predmet: Predlženie zmluvy
MsVaK_0972011
zmluva
Vodohospodárske stavby a.s.
31322301
20.10.2011
Predmet: Dohoda o postúpení práv a povinností
ZS_072011
faktúra
SPP a.s.
3 927,00 EUR
17.10.2011
Predmet: spotreba zemného plynu 10/2011
« naspäť 1234... 11 ďalej »