portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Svätý Jur
Bratislavský kraj, okres Pezinok
zverejnené dokumenty: 13452
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
2 677,72 EUR
25.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás výsadbu a údržbu 7 ks oskoruší v lokalite Pri svätom Urbanovi v zmysle cenovej ponuky zo dňa 14.2.2020 Cena : 2 677,72 € s DPH
32
objednávka
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
11 016,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Vypracovanie PD MŠ Pezinská pre SP v stupni realizačnej podrobnosti vrátane inžinieringu podľa ponuky: - sprievodná správa, súhrnná technická správa, protipož.zabezpečenie stavby, svetlotechnický posudok - stavebné objekty, POV, rozpočet a výkaz výmer, inžiniering /RÚVZ, KPú, Tech.inšpekcia) Dodanie 6x v tlačenej podobe a 1x digitálne vo formáte pdf, dwg. Dodávateľ ako autor architektonického diela (ďalej len "dielo") udeľuje prijatím tejto objednávky objednávateľovi ako nadobúdateľovi architektonického diela súhlas na jeho použitie, resp. jeho časti (ďalej len "licencia") Dodávateľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu ako výnimku z Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. časovo neobmedzenú a bez územného obmedzenia, a to v nasledovnom rozsahu: -objednávateľ je oprávnený použiť dielo na jeho dopracovanie samostatne alebo 3. osobou do ďalších stupňov projektovej dokum - objednávateľ je oprávnený na akékoľvek zmeny, úpravy, prípadne korekcie diela - objednávateľ bude vlastníkom dokumentov a nosičov so záznamom diela, bude oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny diela a použiť dielo pre účely správnych konaní týkajúcich sa stavby - objednávateľ bude oprávnený poskytnúť alebo sprístupniť na použitie dielo tretím osobám a udeliť tretím osobám súhlas na použitie diela alebo postúpiť tretím osobám licenciu na použitie diela
27
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
600,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Objednavame si u Vas projekt sadových úprav a automatickeho zavlahového systemu pre Športovú zónu Kačačnice - projekt sadovych uprav - výkaz vymer a rozpočet na sadové úpravy - projekt zavlahového systemu, - výkaz vymer a rozpočet na zavlahovy systém Cena 500 Eur bez Dph Termín do 28.2.2020
Z27/3768/2020
zmluva
NUBIUM s.r.o.
47545674
350,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z26/3767/2020
zmluva
Svätojurský vinohradnícky spol
31804772
1 000,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu
121
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
128,40 EUR
25.02.2020
Predmet: nadsdtavec na stĺpik
120
faktúra
RAABE
35908718
41,30 EUR
25.02.2020
Predmet: Riadenie materskej školy 2/20
119
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
103,56 EUR
25.02.2020
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska vyúčtovanie
118
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
78,02 EUR
25.02.2020
Predmet: vodne 51254 MŠ Pezinská 1 vyúčtovanie
117
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
120,37 EUR
25.02.2020
Predmet: vodné 51250 Prostredná 29 vyúčtovanie
116
faktúra
Hakom, s.r.o.
36000124
518,40 EUR
25.02.2020
Predmet: dopravné značenie
30
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
3 284,40 EUR
24.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás: - 3 ks 452020 Sedacia súprava Credit II - 2-miesta 519,00 € 622,80 € s DPH - 9 ks 452021 Sedacia súprava Credit II - 3-miesta 1 953,00 € 2 343,60 € s DPH - 2 ks 452019 Sedacia súprava Credit II - kreslo 240,00 € 288,00 € s DPH Platba - Prevodom so splatnosťou, splatnosť: 14 pracovných dní 0,00 € Doprava - DPD / TOPTRANS 0,00 € Služba - Doručenie do 13:00 25,00 € Celková cena: 2 737,00 € bez DPH 3 284,40 € vrátane DPH
115
faktúra
VNET a.s.
35845007
21,80 EUR
20.02.2020
Predmet: služby za internet
114
faktúra
Mattovič Miloš
13978136
160,00 EUR
20.02.2020
Predmet: ladenie klavíra
113
faktúra
TOSTABUR
30843847
280,00 EUR
20.02.2020
Predmet: kultúrne podujatia mesta
29
objednávka
TOWDY s.r.o
44801777
4 200,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás postupné dodanie tonerov v roku 2020 podľa cenovej ponuky v predpokladanej výške 3.500 € bez DPH. Jednotlivé dodania budú na základe potreby objednávateľa.
28
objednávka
ENDORFINE, s.r.o.
36 436 771
4 440,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Vypracovanie architektonickej štúdie objektu bábkového divadla v rozsahu : - Vypracovanie dispozičného a hmotového návrhu - Konzultácia riešenia na KPÚ vrátane súhlasného stanoviska KPÚ - Dopracovanie architektonickej štúdie (textová časť, pôdorysy, rezy, pohľady, vizualizácie exteriéru) Dodanie 4x v tlačenej podobe a 1x digitálne vo formáte pdf, dwg Dodanie do 7 týždňov od objednávky Cena - 3.700 eur plus DPH
112
faktúra
INTERBAU s.r.o.
44688997
61 891,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Tribúna a sociálne priestory - ihrisko - stavebné úpravy
111
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
19.02.2020
Predmet: vodné 52021 BD Dr. Kautza 11
110
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,90 EUR
19.02.2020
Predmet: vodné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
« naspäť 1234... 673 ďalej »