portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15403
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2018030/OKMŠ
zmluva
Mestský mládežnícky parlament Žarnovica
42192382
0,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Spolupráca pri zabezpečení kultúrneho podujatia "PoĎ von + letné kino2"
ZR2018004/OE
zmluva
Mário Adamec
0,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 14 v bytovom dome súpisné číslo 1526 na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovici
ZR2018003/OE
zmluva
Bc. Peter Búci
0,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 24 v bytovom dome súpisné číslo 1616, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
DF0157/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 451,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Dodávka tepla 2/2018 - BD 1526
DF0156/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 346,02 EUR
28.03.2018
Predmet: Dodávka tepla 2/2018 - BD 1525
DF0155/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
950,22 EUR
28.03.2018
Predmet: Dodávka tepla 2/2018 - Odd. kultúry
DF0154/18
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 553,62 EUR
28.03.2018
Predmet: Dodávka tepla 2/2018 - BD 1616
ZS2018032/OVS
zmluva
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
0,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Poistná zmluva číslo 4419010358 - Poistenie majetku, zodpovednosti
DF0268/17
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
570,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Akcia - Žarnovické pódium, jeden nahrávací deň ako odmena pre víťaznú kapelu
ZS2018031/KP
zmluva
Bc. Jaroslav Muha
15,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Dohoda o poskytnutí osobného motorového vozidla VW Carawella
10/1800088
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
100,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
10/1800087
objednávka
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
60,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla DCS Žarnov
10/1800086
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 600,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Obnova priechodov pre chodcov
10/1800085
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
500,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Krovinorez
10/1800084
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
174,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Geometrický plán - ul. Martina Kukučína
10/1800083
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
150,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Geometrický plán - Partizánska ulica
10/1800082
objednávka
Geodetické služby M&M, s.r.o.
47110899
260,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Geometrický plán - ul. Andreja Sládkoviča
DF0153/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Služby PO 2/2018
DF0152/18
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Služby BOZP 2/2018
DF0142/18
faktúra
TECHEM spol. s r.o.
31355625
236,74 EUR
27.03.2018
Predmet: Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1526