portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 14340
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202/18
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
02.05.2018
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvuk. - obrazových záznamov v roku 2018
ZS2018074/PR
zmluva
ORK, s.r.o.
51208016
1 000,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s aktivitou rekonštrukcie a modernizácie sústavy verejného osvetlenia
10/1800115
objednávka
Okresný úrad Žarnovica, katastrálny odbor
001518660
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Grafická identifikácia E KN a výpis z LV - oslobodené od poplatkov
10/1800114
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 000,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Oprava verej. osvetl., mriežok; kôpky; odvoz odpadu a konárov; kosenie; starostlivosť o zeleň
10/1800113
objednávka
Ing. Dana Dérerová
37949004
400,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Projektová dokumentácia rigol ul. A. Sládkoviča
10/1800112
objednávka
Pavol Hrnčár - ml.
44796412
350,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Spilovanie stromov
10/1800111
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
40,63 EUR
30.04.2018
Predmet: Prevoz a postavenie mája
10/1800110
objednávka
Ing. Pavol Štrba - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
180,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Preprava členov DCS Žarnov
10/1800109
objednávka
MIROMAX, s.r.o.
31609058
36,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
10/1800108
objednávka
Adrián Považan
45706522
40,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zváranie hliníka
10/1800107
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
95,80 EUR
30.04.2018
Predmet: 22 palcový monitor OKMŠ
ZS2018068/PR
zmluva
JUDr. Lenka Balážiová
50498681
19 200,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
ZS2018054/PM
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica
31939147
1 500,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.6/2017
ZS2018064/OKMŠ
zmluva
Ing. Alena Kazimírová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
ZS2018055/PM
zmluva
Laura, združenie mladých - stredisko Žarnovica
31955916
1 100,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.6/2017
ZS2018065/OKMŠ
zmluva
Ing. Eva Šályová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
ZS2018063/OKMŠ
zmluva
Mgr. Zuzana Vallová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
ZS201867/KC
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
11 718,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
ZR2018005/OE
zmluva
Lukáš Štefanka
0,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 04 v bytovom dome súpisné č. 1525, na ul. Fraňa Kráľa č. vchodu 62 v Žarnovici
ZS2017094/PR/UZV
výpoveď
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
25.04.2018