portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 13708
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2018054/PM
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žarnovica
31939147
1 500,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.6/2017
ZS2018064/OKMŠ
zmluva
Ing. Alena Kazimírová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
ZS2018055/PM
zmluva
Laura, združenie mladých - stredisko Žarnovica
31955916
1 100,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.6/2017
ZS2018065/OKMŠ
zmluva
Ing. Eva Šályová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
ZS2018063/OKMŠ
zmluva
Mgr. Zuzana Vallová
0,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Darovacia zmluva
ZS201867/KC
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
11 718,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
ZR2018005/OE
zmluva
Lukáš Štefanka
0,00 EUR
27.04.2018
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 04 v bytovom dome súpisné č. 1525, na ul. Fraňa Kráľa č. vchodu 62 v Žarnovici
ZS2017094/PR/UZV
výpoveď
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
25.04.2018
ZS2018062_KP
zmluva
Centrum voľného času
37831844
220,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie osobného motorového vozidla
ZS2018056/PM
zmluva
Združenie na záchranu hradu Revište
42185785
4 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.6/2017
ZS2018039/OKMŠ
zmluva
Michal Pánis
50609475
120,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
ZS2018007/ZP/D1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode číslo 18/27/052/4
ZP2018011/OE
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
0,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/03
ZS2018041/OKMŠ
zmluva
Zdenka Bartková
30,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Zabezpečenie vystúpenia FS Kopanice na podujatí Stavanie mája
ZS2018043/PM
zmluva
Základná organizácia JDS Žarnovica
008970193036
240,00 EUR
19.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č. 6/2017
10/1800106
objednávka
DevApp s.r.o.
44587953
89,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Monitoring Obchodného vestníka
10/1800105
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava verej. osvetl., mest. rozhlasu; kôpky;
ZS2018/PM
zmluva
STEFANI n.o.
45743517
818,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.6/2017
10/1800104
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
130,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Hygienické, kancelárske potreby
10/1800103
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
230,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Servisná prehliadka, prezutie Rapid