portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15403
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0749/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
484,69 EUR
09.10.2018
Predmet: Oprava mestského rozhlasu 8/2018
DF0750/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
3 484,97 EUR
09.10.2018
Predmet: Ostatné práce 8/2018
DF0751/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 557,34 EUR
09.10.2018
Predmet: Údržba verejnej zelene 8/2018
DF0752/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
542,72 EUR
09.10.2018
Predmet: Doplnenie žľaboviek v rigole na Gremenici
DF0742/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 400,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Čistenie mesta 8/2018
DF0741/18
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 244,46 EUR
09.10.2018
Predmet: Komunálny odpad 8/2018
DF0738/18
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
65,80 EUR
09.10.2018
Predmet: Predplatné - Poradca 2019
DF0729/18
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
51,11 EUR
09.10.2018
Predmet: Tlačivá - rodný list, sobášny list, osvedčovacia kniha - podpisy
ZS2018173_OKMS
zmluva
Divadlo oProti, občianske združenie
30793220
200,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
ZP2018035/OE
zmluva
1. Juraj Tomaga, 2. Lýdia Tomagová, 3. Ľudmila Tomagová
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/08
ZP2018034/OE
zmluva
1. Rastislav Cvanga, 2. Lucia Hudačková
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/07
ZP2018033/OE
zmluva
SET Slovakia, s.r.o.
47055081
0,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 2018/06
ZS2018183/KP
zmluva
Bc. Jaroslav Muha
15,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Poskytnutie osobného motorového vozidla VW Carawella ZC 167
ZR2018021/OE
zmluva
Ivan Boháč
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Zmluva č. 03 o nájme bytu č. 07 v bytovom dome súpisné číslo 1616,na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 66 v Žarnovici
DF0771/18
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
72,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Akcia - dobropis k fa č. 2181123833 - SOZA - Dni mesta
DF0770/18
faktúra
Slovenská produkčná , a.s.
35843624
750,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Akcia - Dni mesta - event Sníček
DF0769/18
faktúra
CASSIA DANCE Košice n.o.
35582383
2 000,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Akcia - Dni mesta - zabezpečenie umeleckého vystúpenia skupiny ABBA SLOVAKIA
DF0768/18
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
105,50 EUR
02.10.2018
Predmet: Akcia - Dni mesta, občerstvenie
DF0773/18
faktúra
D.O.K. servis s.r.o.
51230119
79,70 EUR
02.10.2018
Predmet: Výmena kovania na balkonových dverách - BD 1526
DF0766/18
faktúra
Základná škola
37831852
40,00 EUR
02.10.2018
Predmet: Akcia - Dni mesta - občerstvenie vo forme obložených bagiet