portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15403
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/1900096
objednávka
IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
31558062
180,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Servisná prehliadka Rapid
11/1900095
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Oprava verej. osvetl.; opilovanie a vypilovanie; zametanie; kôpky
ZR2019006/OE
zmluva
Jana Rajnohová
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Zmluva č. 05 o nájme bytu č. 21, v bytovom dome súpisné číslo 1526, na Ul. Fraňa Kráľa č. 65 v Žarnovica
ZR2019005/OE
zmluva
Hric Andrej
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Zmluva č. 04 o nájme bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZR2019004/OE
zmluva
Andrej Hric
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 21 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZR2019003/OE
zmluva
Andrea Mištíková
0,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Dohoda o skončení nájmu bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1526, na ulici Fraňa Kráľa, číslo vchodu 65 v Žarnovici
ZP2019012/OE
zmluva
Marián Považan
15,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Zmluva o práve dočasne umiestniť na pozemku prenosný včelín č. 2019/01
ZS2019044/OVS
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Poskytovanie výhod - Magenta odmeny pre firmy
11/1900094
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
606,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Program na skenovanie v OCR
11/1900093
objednávka
PROFIMONT NB s.r.o.
47025468
100,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla - kolkáreň
11/1900092
objednávka
SALVATORE, družstvo
36425737
4 000,00 EUR
26.04.2019
Predmet: Pelety
ZS2019041/OVS
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
5 000,00 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva č.59076 o poskytnutí dotácie z DPO SR
ZS2019040/OVS
zmluva
ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.
31624189
2 305,25 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 2019/1049/ZoD/MLE-BB - montáž pomerových rozdeľovačov vykurovaných telies
ZP2019007/OE-A
zmluva
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
166,50 EUR
24.04.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2019/03
ZS2019035/OKMŠ
zmluva
Anna Košková
40,00 EUR
23.04.2019
Predmet: Príkazná zmluva - príprava a realizácia besedy so spisovateľkou
DF17/2P/2019
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
129,97 EUR
18.04.2019
Predmet: Nálepky na kompostéry
DF17/1P/2019
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
85 315,92 EUR
18.04.2019
Predmet: Kompostéry
DF0278/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
391,02 EUR
17.04.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 3/2019 - vyúčtovanie
DF0277/19
faktúra
EKOAUDITOR, spol. s r.o.
31397727
799,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Auditorské overenie ročnej účtovnej závierky 2018
DF0276/19
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
17.04.2019
Predmet: Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM