portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 15592
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZS2019139/OKMŠ
zmluva
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
240,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a verejným prenosom - Dni mesta 2019
ZS2019138/MsP
zmluva
All Security Group s.r.o.
50650955
0,00 EUR
26.08.2019
Predmet: Zmluva o servise a údržbe kamerového systému a infraštruktúry
ZS2019134/OE
zmluva
MAKROAUDIT, s.r.o.
47012021
1 400,00 EUR
23.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky
ZS2019135/PM
zmluva
Ministerstvo zdravotníctva SR
00165565
782 334,40 EUR
23.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Budovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Žarnovica č. IROP/033-Z-302021T507-209/2019
ZS2019133/OE
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte
ZS2019132/OE
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva o Balíkovom účte
ZS2019131/OE
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy
ZS2019130/OE
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - fondy
ZP2019027/OE
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
56 342,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Záložná zmluva č. 600/208/2019
ZP2019026/OE
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
944 697,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Záložná zmluva č. 600/206/2019
ZP2019025/OE
zmluva
Ing. Dušan Taška
0,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Zmluva o nájme pozemku č. 2019/01
ZS2019127/ZP
zmluva
KREMNICKÁ PEKÁREŇ
46621032
100,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmluva o sponzorstve na Dni mesta Žarnovica
11/1900207
objednávka
PILEXIT, s.r.o.
47392258
191,20 EUR
15.08.2019
Predmet: Hasičské vybavenie pre DHZ Žarnovica III.
11/1900206
objednávka
IBO s.r.o.
36340073
700,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Fotopasce
11/1900205
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
29,05 EUR
15.08.2019
Predmet: Externá DVD mechanika
11/1900204
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
791,52 EUR
15.08.2019
Predmet: Počítač DELL
11/1900203
objednávka
ANALPO, s.r.o.
31647146
160,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Nákup rozboru vody - pre kolaudáciu MŠ AS
11/1900202
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Oprava ver. osvetl., mest. rozhl., lavičky, poklopu, košov, cesty; kôpky a konár; opilovanie
11/1900201
objednávka
SYSTEM-IS s. r. o.
44681445
202,80 EUR
15.08.2019
Predmet: Modul WEB pre System-IS
11/1900200
objednávka
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
15,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Opatrovateľská starostlivosť