portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Čifáre
Nitriansky kraj, okres Nitra
zverejnené dokumenty: 1187
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/E1030/S222
zmluva
AQUAMONT spol. s.r.o. - Ing. Tomáš Pulen (konateľ spoločnosti)
16 835,05 EUR
11.10.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 25.09.2019, ktorá bola vyhodnotená objednávateľom ako najvýhodnejuia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, vykoná: Oprava - rekonštrukcia komunikácie č.2 - Obec Čifáre, podľa prílohy č.1, ktorú tvorí cenová ponuka zhotoviteľa a je neoddeliteľná súčasť zmluvy o dielo.
0032019
zmluva
Stavba a inžiniering s.r.o.
14 249,81 EUR
11.10.2019
Predmet: Zmluva na zhotovenie diela - stavby "Chodníky v obci Čifáre" uzatvorenej v zmaysle §536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v zení neskorších zmien a doplnkov
Faktúry V 8.10.2019
faktúra
Faktúry V 8.10.2019
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Faktúry V 8.10.2019
Faktúry D 8.10.2019
faktúra
Faktúry D 8.10.2019
0,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Faktúry D 8.10.2019
2019/E1026/S120
zmluva
Gurvayová Magdaléna
59,47 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme veľkej zasadačky
2019/E1007/S120
zmluva
Zočeková Elena
93,70 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme veľkej zasadačky
2019/E1018/S120
zmluva
Mgr.Czapala Július
8,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme obecného majetku
2019/E1019/S120
zmluva
Czapala Gabriel
6,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o nájme obecného majetku
2019/E1015/S120
zmluva
Gurvayová Magdaléna
20,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva DS
2019/E1035/S226
zmluva
Gurvayová Magdaléna
15,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva - nájom hrobového miesta
2019/E1002/S217
zmluva
Mgr. Alžbeta Klučárová
600,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
2019/E1017/S223
oznam
Zmluva o úschove finančných prostriedkov
720,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o úschove finančných prostriedkov
2019/E842/S169
oznam
Zmluva o úschove finančných prostriedkov
650,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o úschove finančných prostriedkov
2019/E1016/S223
oznam
Zmluva o úschove finančných prostriedkov
666,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o úschove finančných prostriedkov
2019/E841/S175
oznam
Zmluva o úschove finančných prostriedkov
510,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o úschove finančných prostriedkov
FA D 26.9.2019
faktúra
FA D 26.9.2019
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: FA D 26.9.2019
FA V 26.9.2019
faktúra
FA V 26.9.2019
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: FA V 26.9.2019
Dodatok č. 2, 12/004/17
oznam
Prima banka zmluvy
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Superlinka
D2019091709
zmluva
Disig, a.s.
0,00 EUR
25.09.2019
Predmet: Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
2019/E993/S213
zmluva
PERISKOP s.r.o. - člen Komensky Group
6,00 EUR
23.09.2019
Predmet: Poskytovanie služby s názvom PERISKOP PRE RIADITEĽOV MŠ prostredníctvom online informačného portálu
« naspäť 1234... 60 ďalej »