portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Stupava
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 8561
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2016
zmluva
Firma Beleš
000000
216 497,32 EUR
26.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo
66
objednávka
ROBUŠ s.r.o.
46562541
400,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Objednávka na prepravu detí /vystúpenie partnerské mesto Kuřim/
69
objednávka
KOSTE plus s.r.o.
48324582
5 013,36 EUR
18.05.2016
Predmet: Dodanie a montáž detského ihriska
67
objednávka
ROBUŠ s.r.o.
46562541
1 200,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Autobusová doprava pre klub senior Pohoda
78/2016
zmluva
Atila Šereš
3 045,00 EUR
16.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva - p. Šereš, Šerešová
77/2016
zmluva
Miroslav BELEŠ
22686711
29 877,09 EUR
13.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo - Oprava strechy a bleskozvodu na objekte zdravotného strediska
65
objednávka
Drahoš Štefan
32643756
70,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Objednávka údržbárských prác
64
objednávka
Marián Kubiš
45305544
58,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Elektrikárske práce
289
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
622,04 EUR
11.05.2016
Predmet: Fa telefon a fax
288
faktúra
Thermis s.r.o.
17314381
245,40 EUR
11.05.2016
Predmet: Fa za opravy a údržbu maj mesta
287
faktúra
NUBIUM, s.r.o.
47545674
180,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Fa za reklamu a propagáciu kultúry
286
faktúra
Talajka s.r.o.
47062436
528,28 EUR
11.05.2016
Predmet: Oprava a údržba dopravného značenia
285
faktúra
DIGITEL,s.r.o
46146997
190,00 EUR
11.05.2016
Predmet: rozne sluzby majetok mesta
63
objednávka
EMPORO, s.r.o.
44562195
115,08 EUR
10.05.2016
Predmet: Objednávka na paletové ohrádky
62
objednávka
GeoIgs, s.r.o.
35918128
150,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Vytýčenie vlastníckej hranice parcely
76/2016
zmluva
Motor-car Bratislava s.r.o.
35 828 161
2 590,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva
260
faktúra
ZMO Záhorie
34076336
1 726,24 EUR
03.05.2016
Predmet: Členské príspevky ZOZO, ZMOS a ostatné
283
faktúra
Ján Černák - O.K.SHOOTING
40645592
930,00 EUR
03.05.2016
Predmet: odevy, obuv, výstroj msp
282
faktúra
TSS,s.r.o.
43859623
567,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za právne služby MsU
281
faktúra
Garostav ,prev AGROSERVIS
17381410
206,17 EUR
03.05.2016
Predmet: Fa za postrek a udržbu zelene
« naspäť 1234... 429 ďalej »