portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Oboznámte sa s aktualizovanými Obchodnými podmienkami pre používanie služby eGovZmluvy a cenníkom, ktoré boli...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Stupava
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 6682
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40
objednávka
Predajňa-MM ELEKTROINSTALACIE Marek
45537101
389,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Výmena osvetlenia
39
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
145,67 EUR
16.04.2015
Predmet: Objednávame si, tlačivá poštových poukazov na účet.
19/2015
zmluva
Via Dorsi, s.r.o.
46431233
150 000,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Dohoda o spôsobe realizácie niektorých práv a povinností zu zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
18/2015
zmluva
ZSE Energia, a.s.
36677281
0,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
36
objednávka
ROBUŠ s.r.o.
46562541
950,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Objednávame si u Vás,autobusovú prepravu pre klub dôchodcov.
17/2015
zmluva
Baumanagement s.r.o.
36616052
0,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Dodatok k zmluve
37
objednávka
Bohuslav Blecha - výroba reklamy
37028961
112,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Objednávka na tlač máp
38
objednávka
Predajňa-MM ELEKTROINSTALACIE Marek
45537101
89,20 EUR
08.04.2015
Predmet: Objednávka na udržbu el. zariadení v budove MsÚ
35
objednávka
Egamed BA s.r.o.
36727172
264,66 EUR
02.04.2015
Predmet: Objednávame si u Vás, opravu a údržbu zdravotníckeho prístroja .
16/2015
zmluva
Medicínske zariadenie Mlynská
47236311
2 940,60 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
32
objednávka
Smaltovňa Mišík
44717342
36,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávame týmto u Vás vyhotovenie domových čísiel
29
objednávka
Hugo
35085185
770,00 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávka na darčekové predmety.
28
objednávka
Petit Press,a.s.
35790253
648,78 EUR
01.04.2015
Predmet: Objednávka- tlač Stupavských novín
254
faktúra
UNIQA poisťovňa,a.s.
00653501
1 033,06 EUR
01.04.2015
Predmet: FA za poistenie majetku mesta
253
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
259,05 EUR
01.04.2015
Predmet: odpad mspts
252
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
1 463,90 EUR
01.04.2015
Predmet: separovaný zber mspts
251
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
1 293,74 EUR
01.04.2015
Predmet: prostredie pre život
250
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
6 469,41 EUR
01.04.2015
Predmet: odpad mspts
249
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
1 218,70 EUR
01.04.2015
Predmet: odpad mspts
248
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
4 222,87 EUR
01.04.2015
Predmet: separovaný zber mspts
« naspäť 1234... 335 ďalej »