portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Stupava
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 9282
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
188
objednávka
Trees Art, s.r.o.
47621290
4 082,40 EUR
24.10.2016
Predmet: Arboristické práce
187
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
50,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Objednávka na formuláre a matričné doklady
287/2016
zmluva
Viola Rigová
35323281
480,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme predajného miesta - Viola Rigová
286/2016
zmluva
Andrej Konárik
40105709
240,00 EUR
24.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme predajného miesta - Andrej Konárik
186
objednávka
IT-Config s.r.o
46440372
709,20 EUR
21.10.2016
Predmet: Objednávka na výpočtovú techniku pre knižnicu mesta Stupava
285/2016
zmluva
Jana Kolíková
22,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva p. Kolíková
284/2016
zmluva
Ing. Peter Fabšič
0,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
185
objednávka
Vodárne a kanalizácie Stupava s.r.o.
50107461
3 420,43 EUR
19.10.2016
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - osadenie šachty
184
objednávka
ZEDA s.r.o.
36225185
1 456,80 EUR
19.10.2016
Predmet: Objednávka na precovné trička s výšivkou DHZ Stupava
183
objednávka
302, s.r.o.
45638811
850,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Objednávka inžinierskej činnosti
182
objednávka
RZP Trenčín, s.r.o.
36 345 164
405,60 EUR
19.10.2016
Predmet: Objednávka na odborný zdravotnícky kurz pre DHZ Stupava
181
objednávka
LEDAS,s.r.o.
35886609
260,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Spracovanie smernice o verejnom obstarávaní pre mesto Stupava
283/2016
zmluva
Siemens, s.r.o.
31349307
12 199,15 EUR
18.10.2016
Predmet: Zmluva o dielo - Siemens s.r.o.
282/2016
zmluva
Milena Illéšová
35146702
20,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme predajného miesta - Milena Illéšová
281/2016
zmluva
Neptun Clan s.r.o.
50460536
1 080,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme predajného miesta - Neptun Clan s.r.o.
280/2016
zmluva
Víno HUGO Ignác Černay
35085185
320,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme predajného miesta - Ignác Černay HUGO
279/2016
zmluva
LODRO s.r.o.
46027203
1 800,00 EUR
17.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme predajného miesta - LODRO s.r.o.
176
objednávka
IZJELA, s.r.o.
44257619
4 288,80 EUR
13.10.2016
Predmet: Objednávka na predajné stánky
175
objednávka
ROTY - Róbert Daráš
37030612
1 490,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Objednávka prístrešku
278/2016
zmluva
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
4 500,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj
« naspäť 1234... 465 ďalej »