portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Oboznámte sa s aktualizovanými Obchodnými podmienkami pre používanie služby eGovZmluvy a cenníkom, ktoré boli...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Stupava
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 6426
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11
objednávka
IT-Config s.r.o
46440372
660,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávka na dodanie hardware pre server MsÚ Stupava
9
objednávka
Predajňa-MM ELEKTROINSTALACIE Marek
45537101
25,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Výmena žiariviek na zdravotnom stredisku
36
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
21,98 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa telefon a fax
34
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa telefon a fax
33
faktúra
PP .spol.s r.o.
31592503
48,86 EUR
29.01.2015
Predmet: Predplatné
32
faktúra
Zvac Systems s r.o.
35859911
236,40 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa tonery MsU
30
faktúra
Bohuslav Blecha - výroba rekla
37028961
109,50 EUR
29.01.2015
Predmet: Fa za kancelárske potreby MsU
28
faktúra
MKIC
00058823
10 600,00 EUR
29.01.2015
Predmet: príspevok MSKIC
27
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
4 985,79 EUR
29.01.2015
Predmet: pozemne komunikacie
26
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
400,89 EUR
29.01.2015
Predmet: pozemne komunikacie
25
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
543,95 EUR
29.01.2015
Predmet: pozemne komunikacie
24
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
48,67 EUR
29.01.2015
Predmet: prostredie pre život
23
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
140,88 EUR
29.01.2015
Predmet: prostredie pre život
22
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
1 469,16 EUR
29.01.2015
Predmet: prostredie pre život
21
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
1 158,90 EUR
29.01.2015
Predmet: odpad mspts
20
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
580,60 EUR
29.01.2015
Predmet: odpad mspts
19
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
275,97 EUR
29.01.2015
Predmet: odpad mspts
18
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
8 011,00 EUR
29.01.2015
Predmet: odpad mspts
17
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
4 732,92 EUR
29.01.2015
Predmet: separovaný zber mspts
16
faktúra
TSS, s.r.o
43859623
451,01 EUR
29.01.2015
Predmet: rozvoz strava dôch, msjk, poist
« naspäť 1234... 322 ďalej »