portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 10771
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
541V
objednávka
FIPEK s.r.o.
2023148974
14,52 EUR
11.12.2018
Predmet: Pečivo
580
objednávka
HORTI s.r.o.
43792782
32,18 EUR
11.12.2018
Predmet: Ovocie zelenina
579
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
23,56 EUR
11.12.2018
Predmet: Mäso
578
objednávka
FIPEK s.r.o.
2023148974
17,88 EUR
11.12.2018
Predmet: Pečivo
18121330
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
143,64 EUR
11.12.2018
Predmet: ovocie zelenina
18121331
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
208,94 EUR
11.12.2018
Predmet: ovocie zelenina
180109241
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
7,97 EUR
11.12.2018
Predmet: školské ovocie
180109240
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
4,63 EUR
11.12.2018
Predmet: školské ovocie
180870
faktúra
Disig, a.s.
35975946
103,20 EUR
10.12.2018
Predmet: Mandátny certifikát
7294314969
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
343,56 EUR
10.12.2018
Predmet: Elektrina 11/2018 B1
7292207324
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
374,58 EUR
10.12.2018
Predmet: Elektrina 11/2018 EPV
810/2018
faktúra
CUBS, s.r.o.
46943404
60,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Vypracovanie aktualizácie - GDPR - Kamerový systém
6162018
faktúra
CUBS, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.12.2018
Predmet: Poskytovanie služieb- súčinnosť pri GDPR - zodpovedná osoba
11800014
faktúra
Judita Orthová
35237350
30,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Inštalácia softvéru
1901601246
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
16,99 EUR
10.12.2018
Predmet: internet EPV
6100013922
faktúra
Wustenrto posťovňa
31383405
27,04 EUR
10.12.2018
Predmet: poistenie - škoda pri výkone povolania - vedúca šj
18578
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Spracovanie PaM 11/2018
18647
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Spracovanie Pam 12/2018
18647
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Spracovanie Pam 12/2018
8221938576
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
131,27 EUR
10.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby