portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 9771
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8064700205
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
554,66 EUR
18.06.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - EPV za 5/2018
18050932
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
56,70 EUR
18.06.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
21812171
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o.
35908718
39,35 EUR
18.06.2018
Predmet: Paragrafy v MŠ
21812400
faktúra
Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o.
35908718
41,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Riadenie v MŚ
18201
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
100,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Spracovanie Pam 5/2018
18027
faktúra
Adax plus s.r.o.
36720674
130,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Prenájom - Drevený kolotoč
7292412007
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
279,34 EUR
18.06.2018
Predmet: Elektrina EPV 5/2018
7294506019
faktúra
Východoslovenská energetika,a.s.
44483767
294,55 EUR
18.06.2018
Predmet: elektrina 5/2018
150518
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
4,54 EUR
18.06.2018
Predmet: Strava zamestnanci - doplatok zo SF
130518
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
544,80 EUR
18.06.2018
Predmet: Strava zamestanci - režijné náklady
140518
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
49,94 EUR
18.06.2018
Predmet: Strava zamestnanci - doplatok ŠR
6101600474
faktúra
SWAN KE, s.r.o.
36184641
16,99 EUR
18.06.2018
Predmet: internet EPV
1180624766
faktúra
SWAN a.s.
47258314
17,80 EUR
18.06.2018
Predmet: internet
2410
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
40,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Účastnícky poplatok seminár Dodržiavanie a aplikácia princípov aktuálnej legislatívy MZSR pre školskú jedálenň
180220
faktúra
Ivage. s.r.o.
46811087
1 295,00 EUR
15.06.2018
Predmet: Elektrické autíčka
68/2018
objednávka
Mgr. Iveta Strukanová
35559420
15.06.2018
Predmet: Ukážka zvierat
10182835
faktúra
Erik sro
36177083
11,79 EUR
15.06.2018
Predmet: Mäso
1670138000
faktúra
Labaš s.r.o
36183181
7,49 EUR
15.06.2018
Predmet: mraz.potraviny
10182893
faktúra
Erik sro
36177083
13,04 EUR
15.06.2018
Predmet: Mäso
10182743
faktúra
Erik sro
36177083
20,32 EUR
15.06.2018
Predmet: mäso