portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2027
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
022/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 450,45 EUR
20.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.01.2019 - 31.01.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
021/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
354,96 EUR
20.02.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
020/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 863,65 EUR
20.02.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie január 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
019/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
001/2019
objednávka
OZO - RECYCLING, s.r.o.
36399795
48,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Objednávame si skartáciu vyradených dokumentov z archívu za cenu 48,- €
018/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,47 EUR
19.02.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2019 - 31.01.2019
017/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
19.02.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019
016/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 089,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.12.2018 - 31.12.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
015/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2019
014/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 806,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac január 2019, spolu 1505 obedov
SF 001/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
21,42 EUR
19.02.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
013/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
167,58 EUR
19.02.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac január 2019, spolu 126 obedov
012/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
340,20 EUR
30.01.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci január 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 126 stravných lístkov
011/2019
faktúra
Žaneta Lacková
40719600
1 650,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Fakturácia za spracovanie registratúry
010/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2019 do 31.03.2019 (účtovný program)
009/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
30.01.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2019 (účtovný program)
008/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
30.01.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2019 (mzdový program)
Z 04/2019
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu je 5,00 € na 1 cvičenie. Prevádzkové náklady predstavujú 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 21. januára 2019 do 15. marca 2019, a to každý pondelok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., stredu od 19.00 hod. do 20.30 hod., piatok od 19.00 - 20.00 hod.
Z 03/2019
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta
30232295
0,66 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
007/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
« naspäť 1234... 102 ďalej »