portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2010
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 04/2019
zmluva
1. MFK Kežmarok
42231001
500,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku na vykonávanie športovej činnosti (tréning starších žiakov oddielu). Výška nájmu je 5,00 € na 1 cvičenie. Prevádzkové náklady predstavujú 15,- € na 1 cvičenie. Telocvičňa sa poskytuje na dobu od 21. januára 2019 do 15. marca 2019, a to každý pondelok v čase od 19.00 hod. do 20.00 hod., stredu od 19.00 hod. do 20.30 hod., piatok od 19.00 - 20.00 hod.
Z 03/2019
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta
30232295
0,66 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Filozofickej fakulty UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti, ako aj konfrontovať teoretické poznatky v úzkom spojení študentov s praxou. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
007/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
117,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Finančné vysporiadanie dodávky elektriny do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku za fakturačné obdobie: 01.01.2018 - 31.12.2018
006/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
292,62 EUR
16.01.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
005/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
2 263,67 EUR
16.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
004/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019
003/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,54 EUR
16.01.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2018 - 31.12.2018
002/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
114,77 EUR
16.01.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018 (množstvo 87,715 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
001/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2019
Z 02/2019
zmluva
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
30232295
0,66 EUR
16.01.2019
Predmet: Zmluva o pedagogickej praxi sa uzatvára za účelom vykonávania priebežnej náčuvovej, priebežnej výstupovej a súvislej pedagogickej praxe študentov Fakulty prírodných vied UMB s cieľom naplniť odborný profil absolventov učiteľského študijného odboru, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické zručnosti. UMB poskytne cvičnej škole príspevok na jednu hodinu 0,66 € na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.
Z 01/2019
zmluva
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
2,70 EUR
07.01.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov školy v stravovacom zariadení poskytovateľa. Poskytovateľ dodá hotové jedlo (obed) pripravené na svojej prevádzke v hodnote 2,70 € / 1 obed.
183/2018
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
331,18 EUR
02.01.2019
Predmet: Kancelársky papier A4 biely 500 ks = 100 bal. (cena za 1 bal. 2,94 €), originál toner Canon C-EXV 33 (cena 37,18 €)
182/2018
faktúra
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.
45691312
500,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Tlač školského časopisu Stretnutia za rok 2018, A4, 44 strán, 4/4, 1/1 (250 ks)
181/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
522,22 EUR
02.01.2019
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.09.2018 - 10.12.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 111 m3 = 144,97 €, stočné 111 m3 = 145,24 €, zrážky 177,315 m3 = 232,01 €
180/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
26,15 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.09.2018 do 03.12.2018
179/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
1 190,38 EUR
02.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.11.2018 - 30.11.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
178/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
278,10 EUR
02.01.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci december 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 103 stravných lístkov
177/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
102,00 EUR
02.01.2019
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2018
176/2018
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
193,28 EUR
02.01.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 4. štvrťrok 2018 (mzdový program)
175/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 744,97 EUR
02.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
« naspäť 1234... 101 ďalej »