portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 1933
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
023/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
900,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Objednávame si set reproduktorov ZLX15P za 900,- €.
138/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
251,59 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektrina za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
137/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
17.10.2018
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2018 do 31.12.2018 (účtovný program)
136/2018
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 081,30 EUR
17.10.2018
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie september 2018 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
135/2018
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
28,75 EUR
17.10.2018
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 22.06.2018 do 21.09.2018
134/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
17.10.2018
Predmet: SET NP32B Yamaha s príslušenstvom za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90 €, Klavírna stolička GEWA za 24,00 €.
133/2018
faktúra
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.
36492922
1 980,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebnice na cudzí jazyk: Deutsch.com 2 paket učebnica + pracovný zošit = 18 ks, New Success Intermediate Student´s Book = 52 ks, Solutions Maturita 3rd Ed. Upper - Intermediate SB = 62 ks. Cena za 1 ks učebnice je 15,- €.
Z 14/2018
zmluva
Peter Krempaský
330,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je dočasné užívanie nebytových priestorov - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti - sálový futbal. Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 01.11.2018 do 30.06.2019, a to každý štvrtok v čase od 19.00 hod. do 20.30 hod. (t.j. 1,5 hodiny týždenne). Výška nájmu je 5,- € / 1 hod., t.j. 7,50 € / 1 cvičenie. Prevádzkové náklady počas vykurovacieho obdobia predstavujú 20,- € / 1 cvičenie, mimo vykurovacieho obdobia 10,- € / 1 cvičenie (bez dodávky teplej vody).
132/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.10.2018
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018
131/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,66 EUR
16.10.2018
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.09.2018 - 30.09.2018
130/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
114,77 EUR
16.10.2018
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.07.2018 - 30.09.2018 (množstvo 87,715 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
129/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
50,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
SF 009/18
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
28,73 EUR
16.10.2018
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2018, spolu 169 obedov
128/2017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
224,77 EUR
16.10.2018
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac september 2018, spolu 169 obedov
127/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 776,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac september 2018, spolu 1480 obedov
126/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
447,23 EUR
16.10.2018
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 22.06.2018 - 21.09.2018 pre budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku: vodné 69 m3 = 90,12 €, stočné 69 m3 = 90,29 €, zrážky 203,912 m3 = 266,82 €
125/2018
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2018
022/2018
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
383,90 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávame si SET NP32B Yamaha za 315,00 €, Povlak na Keyboard BAG476KB za 44,90€, Klavírnu stoličku GEWA za 24,00 €.
124/2018
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
394,20 EUR
27.09.2018
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci september 2018 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 146 stravných lístkov
Z 13/2018
zmluva
Deaflympijský výbor Slovenska
42254388
204,00 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvične T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréningová príprava nepočujúcich na zimné deaflympijské hry. Prevádzkové náklady činia 8,50 € na 1 cvičenie. Nájomcovi sa telocvičňa T2 poskytuje na dobu od 01.10.2018 do 31.12.2018, a to každý štvrtok a sobotu v čase od 17.00 hod. do 18.30 hod.
« naspäť 1234... 97 ďalej »