portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Gymnázium P. O. Hviezdoslava
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 2080
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z 09/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
360,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje od 20. mája 2019 do 28. júna 2019, a to: v pondelok od 16.30 do 18.30 hod., v stredu od 15.00 - 17.00 hod. a v piatok od 15.00 - 17.00 hod. Prevádzkové náklady činia 10,- € / 1 hod., t. j. 20,- € na 1 cvičenie.
006/2019
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
207,44 EUR
17.05.2019
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Mydlo 100g-4ks,Alex 2v1 750ml-3ks,Jar 900ml-24ks,Cif 500ml-5ks,Diava 750ml-5ks,Harpic WC 750ml-7ks,Sidolux 5l-4ks,Mydlový čistič 5l-2ks,Sáčky na smeti 60l-5bal,Sáčky na smeti 20ks-5bal,Mop strapce-2ks,Náhrada na mop 5ks,Hydroxid sodný-3ks,Utierka 40*40-5ks,Krém na ruky 100ml-6ks,Rukavice-5ks,Utierka 40*40-3ks,WC Savo 750ml-12ks.
062/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
81,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku.
061/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
131,45 EUR
14.05.2019
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019
060/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,78 EUR
14.05.2019
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.04.2019 - 30.04.2019
059/2019
faktúra
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
00159468
330,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Stravovanie v školskej jedálni v mesiaci apríl 2019 pre zamestnancov Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, spolu 112 stravných lístkov
058/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
135,29 EUR
14.05.2019
Predmet: MAGMA HCM systémová podpora - 1. štvrťrok 2019 (mzdový program)
057/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
1 670,40 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy žiakov - príplatok k stravnému 1,20 € na 1 obed za mesiac apríl 2019, spolu 1392 obedov
SF 004/19
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
25,16 EUR
14.05.2019
Predmet: Doplatok 0,17 € na 1 obed zo sociálneho fondu pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2019, spolu 148 obedov
056/2019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Daniela Fischera Kežmarok
36158968
196,84 EUR
14.05.2019
Predmet: Obedy pre zamestnancov školy (učiteľov) za mesiac apríl 2019, spolu 148 obedov
055/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
39,60 EUR
14.05.2019
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 05/2019
Z 08/2019
zmluva
Centrum voľného času Kežmarok
37938096
50,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy o nájme je prenechanie nebytového priestoru - telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku, na vykonávanie športovej činnosti (Krajské kolo v malom futbale mladších žiakov a žiačok). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na 2 dni: 1. termín : 15. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. a 2. termín : 22. máj 2019 v čase od 8.00 - 14.00 hod. Výška nájmu je 50,- €, t. j. 25 € / 1 deň.
054/2019
faktúra
Gardoš Milan
11945184
177,70 EUR
23.04.2019
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov 15 ks (27,- €), revízia požiarnych hydrantov 8 ks (28,80 €), tlaková skúška požiarnych hadíc 8 ks (50,40 €), vypracovanie správ 2,- €, oprava 4 ks hasiacich prístrojov P6T v celkovej sume 55,60 €, oprava hasiaceho prístroja S5T cena 13,90 €
053/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
23.04.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 2.štvrťrok 2019 (mzdový program)
052/2019
faktúra
Spravbytherm s.r.o.,
36690856
2 489,77 EUR
23.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie marec 2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
051/2019
faktúra
Stredná odborná škola
37880012
620,84 EUR
23.04.2019
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla od 01.03.2019 - 31.03.2019 do telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
050/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
283,42 EUR
23.04.2019
Predmet: Elektrina za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 do budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
049/2019
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
1 144,00 EUR
18.04.2019
Predmet: Miestny poplatok za komunálne odpady v sume 1144,00 € na kalendárny rok 2019
048/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
18.04.2019
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.04.2019 do 30.06.2019 (účtovný program)
047/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
112,04 EUR
18.04.2019
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019 (množstvo 85,627 m3) telocvičňa T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
« naspäť 1234... 104 ďalej »