portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Krškany
Nitriansky kraj, okres Levice
zverejnené dokumenty: 2821
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-01-13
zmluva
Dávid Karafa
540,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - parc. č. 78/5 - zastavané plochy a nádvoria, výmera 38 m2, kat. úz. Malé Krškany
2019-01-12
zmluva
Mgr. Ivan Valach
560,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok parc. č. 214/3-vodná plocha, výmera 39 m2, kat. úz. Veľké Krškany
2019-01-11
zmluva
Estera Henželová
60,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva č. 2/2019 o prenájme kultúrneho domu v Krškanoch
2019-01-10
zmluva
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
0,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
2019-01-09
zmluva
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
17 206,68 EUR
15.08.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 45475/2019 - SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu a SO 06.01 Prípojky vody -v rámci stavby " Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra, Krškany"
201900130
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 4/2019 - OcÚ
201900129
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
90,24 EUR
07.08.2019
Predmet: Servis a doprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900128
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
2 021,97 EUR
07.08.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho a objemného odpadu 4/2019
201900127
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
110,69 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru a služieb
201900126
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
119,76 EUR
07.08.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
201900125
faktúra
Kvety.sk s.r.o.
36641715
100,74 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru - kvety - Deň matiek
201900124
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,83 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900123
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,98 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900122
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,32 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201900121
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
201900120
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
61,31 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201900119
faktúra
Plastmont-SK, s.r.o.
34139362
104,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Nákup tovaru
201900118
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
56,36 EUR
07.08.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900117
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
817,11 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
201900116
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
26,00 EUR
07.08.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 5/2019 - OcÚ
« naspäť 1234... 142 ďalej »